Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Azbestowe archiwum

Informacja o zadaniach z lat ubiegłych

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierajacych azbest zrealizowana w latach ubiegłych z terenu miasta Gdyni: 
1) Całkowity koszt dotychczas zrealizowanych zadań:
Koszty kwalifikowane przeprowadzonych dotąd inwestycji: 993 352,12 zł
Koszty dotacji: 682 721,07 zł
2) Kwota dotychczas uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW: 529 804,12 zł
3) Kwota uzyskana z innych źródeł dofinansowania oraz wkład własny na poczet inwestycji: 341 119,03 zł
4) Całkowita ilość dotychczas zinwentaryzowanego i usuniętego azbestu: 462,22 Mg
5) Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań WFOŚiGW: 333,62 Mg
6) Okres, w którym zrealizowano zadania: 2006- chwili obecnej 

W poszczególnych latach zrealizowano na terenie gminy Gdynia zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierajacych azbest, w tym  współfinansowane ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku:

• 2006 rok
– okres realizacji zadania to rok 2006
– całkowity koszt zadania 9394,81 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 9394,81 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 9,6 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2007 rok
– okres realizacji zadania to rok 2007
– całkowity koszt zadania 7653,87 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 7653,87 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 7,8 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg 

• 2008 rok
– okres realizacji zadania to rok 2008
– całkowity koszt zadania 21672.78 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 21672,78 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 23,6 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2009 rok
– okres realizacji zadania to rok 2009
– całkowity koszt zadania 21891,25 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 21891,25 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 22,4 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2010 rok
– okres realizacji zadania to rok 2010
– całkowity koszt zadania 0 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0
– wkład własny Gminy Gdynia 0 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 0 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2011 rok
– okres realizacji zadania to rok 2011
– całkowity koszt zadania 392748,29 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 378227 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 14521,29 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 114 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 100,45 Mg

• 2012 rok
– okres realizacji zadania to rok 2012
– całkowity koszt zadania 17438,85 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł 
– wkład własny Gminy Gdynia 17438,85 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 21 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2013 rok
– okres realizacji zadania to rok 2013
– całkowity koszt zadania 5047,50 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 5047,50 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 4,8 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

• 2014 rok
– okres realizacji zadania to rok 2014
– całkowity koszt zadania 18881.92 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 4981,92 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 13900 zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 12,5 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 6,57 Mg

• 2015 rok
– okres realizacji zadania to rok 2015
– całkowity dotychczasowy koszt zadania  129995,50 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 123057 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 6938,5  zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 200 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 191,5 Mg 

• 2016 rok
– okres realizacji zadania to rok 2016
– całkowity dotychczasowy koszt zadania  59895,94 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 23538,20 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 36357,74  zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 46,52 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 35,10 Mg

• 2017 rok
– okres realizacji zadania to rok 2017
– całkowity dotychczasowy koszt zadania  20 290,77 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0,00 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 17 897,55  zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 10,15 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0,00 Mg

• 2018 rok
– okres realizacji zadania to rok 2018
– całkowity dotychczasowy koszt zadania  176 423,52 zł
– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0,00 zł
– wkład własny Gminy Gdynia 122 591,18  zł
– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu około 86,98 Mg
– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0,00 Mg

  • ikonaOpublikowano: 28.10.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Agata Lipińska (a.lipinska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.08.2019 14:44
  • ikonaZmodyfikował: Agata Lipińska
ikona