Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Azbestowe archiwum

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni – edycja 2015

Zadanie polegające na  dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”(edycja 2015). 
 

Nazwa zadania:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni – edycja 2015”
Koszt kwalifikowany: 144 774,00 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 123 057,00 zł 


W tegorocznej edycji przedsięwzięcie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej „Sojowa XVIII” przy ul. Sojowej 18, 18A, 18B w Gdyni.
Łączna powierzchnia odpadu wyniosła 14 646,509 m2 czyli 191,500 Mg.
Łączny koszt kwalifikowany inwestycji wyniósł 144 774,00 zł z czego 85% stanowi dotacja z WFOŚiGW, natomiast pozostała kwota jest pokryta ze środków wspólnoty.
Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne-część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (ok. 41% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, ok. 59% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).
Strona WWW WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfośigw.gda.pl


sojowa1

sojowa2

sojowa3


wfosigwkorzystamy

ikona