Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2011

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach w 2011 r.

Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni.

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie Gdyni jest także dostępna na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w dziale "Komunikaty". Link do strony internetowej: www.psse.gdynia.pl/index.php/komunikaty.


Zadanie pn. "Badania jakości wody i sporządzenie profilu wody w kąpieliskach morskich Gdyni" w roku 2011 zostało dofinansowane ze środków WFOŚ w Gdańsku.

logo

ikona