Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2012

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach w roku 2012

Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni.


Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie Gdyni jest także dostępna na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w dziale"Komunikaty".
Link do strony internetowej: www.psse.gdynia.pl/index.php/komunikaty.

ikona