Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2013

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach w 2013 roku.