Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2014

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach w 2014 r.