Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2015

Ocena jakości wody w kapieliskach z dnia 14 sierpnia 2015 r.