Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2021

Informacja na temat kąpielisk na terenie Gdyni w sezonie 2021 r.

Kąpielisko Śródmieście, fot. Gdynia Sport

Kąpielisko Śródmieście, fot. Gdynia Sport

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/946/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Miasta Gdynia w sezonie kąpieliskowym, trwającym od 25.06.2021 r. do 31.08.2021 r., zostały utworzone 4 kąpieliska:

  • Gdynia Śródmieście - obejmujące 200 m linii brzegowej,
  • Gdynia Redłowo - obejmujące 200 m linii brzegowej,
  • Gdynia Orłowo - obejmujące 100 m linii brzegowej,
  • Gdynia Babie Doły - obejmujące 100 m linii brzegowej.
Organizatorem kąpielisk jest Gdyńskie Centrum Sportu.

Obszar kąpielisk na lądzie został wyznaczony za pomocą wież ratowniczych, a na wodzie za pomocą bojek. Przy wejściu na kąpieliska znajdują się tablice informacyjne zawierające bieżącą ocenę o jakości wody w kąpielisku, dane o organizatorze, nadzorze, ewentualnym zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu, dane o temperaturze wody i powietrza oraz sile wiatru, a także symbole informujące o klasyfikacji wody w kąpielisku.
 
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach jest wykonywana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni na podstawie wyników badań oraz wizualnego nadzoru oraz umieszczona na tablicach informacyjnych kąpielisk oraz na stronach internetowych serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektora Sanitarnego - sk.gis.gov.pl

Wszystkie te informacje są dostępne również w aktalizowanym na bieżąco serwisie kąpieliskowym Gdyńskiego Centrum Sportu - plaze.gdyniasport.pl.

  • ikonaOpublikowano: 22.06.2021 14:44
  • ikona

    Autor: Dorota Marszałek Jalowska (d.marszalek-jalowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.07.2021 13:54
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
ikona