Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2022

Ocena sezonu kąpieliskowego 2022 z dnia 03.10.2022 r.

Aktualne informacje na temat ocen jakości wody w gdyńskich kąpieliskach znajdują się na stronie psse.gdynia.pl/komunikaty, natomiast bieżące informacje o pogodzie, temperaturach i stanie plaż znajdują się na stronie plaze.gdyniasport.pl.