Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2023

Ocena sezonu kąpieliskowego 2023 z dnia 09.10.2023 r.

fot. Przemysław Kozłowski

fot. Przemysław Kozłowski

Aktualne informacje na temat ocen jakości wody w gdyńskich kąpieliskach znajdują się na stronie psse.gdynia.pl/komunikaty, natomiast bieżące informacje o pogodzie, temperaturach i stanie plaż znajdują się na stronie plaze.gdyniasport.pl.

ikona