Gdynia w klimacie

Jak Gdynia dba o wodę? Źródło życia jest tu pod specjalną ochroną

Ogród deszczowy przy al. Zwycięstwa/fot. Paweł Kukla

Ogród deszczowy przy al. Zwycięstwa/fot. Paweł Kukla

Gdynia jest liderem w propagowaniu małej retencji. Prawidłowa cyrkulacja wody w mieście jest kluczowa dla zachowania zrównoważonego klimatu. Dotacje na ten cel zachęcają mieszkańców do zagospodarowania wód deszczowych na terenie swoich nieruchomości, co wpływa na realne oszczędności w domowych budżetach.

 
Właściwa retencja wody jest jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi staje dziś wiele polskich miast i wsi.

Mała retencja, czyli przydomowe inwestycje służą gromadzeniu, zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych lub roztopowych. Stanowią istotny element powiększający zasób wód podziemnych.

Gdynia jest liderem w propagowaniu małej retencji. Sprzyja temu fakt, że w mieście dość często można spotkać intensywne opady deszczu. Nowoczesne rozwiązania wprowadzone przez władze miejskie przyczyniają się do obniżenia ryzyka upałów, suszy czy lokalnych podtopień.

„Gdyńskie Ogrody deszczowe”

Miasto Gdynia uzyskało nagrodę główną w konkursie „Innowacyjny Samorząd” za projekt „Gdyński Ogród Deszczowy” w uznaniu nowatorskiej inicjatywy zachęcającej mieszkańców Gdyni do tzw. małej retencji wody deszczowej oraz edukacji na temat roli i znaczenia wody deszczowej w środowisku miejskim. Pierwszy Ogród deszczowy w Gdyni powstał w 2018 roku na ulicy Śliwkowej. Kolejny na ulicy Zwycięstwa.
Odpowiednio dobrane podłoże oraz wyselekcjonowana roślinność pochłaniają deszczówkę, a nowoczesny „design” cieszy oko mieszkańców.

Zrealizowano projekt „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego i budowa zbiorników retencyjnych”

28 września 2023 roku, odbyła się gala „Wspólnie dla klimatu”. Gdynia okazała się najlepsza na Pomorzu w kategorii „Gospodarka wodna”. Nagrodę za projekt „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego i budowa zbiorników retencyjnych” odebrał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności gmin na skutki zmian klimatu.

- Wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Wszystkie inwestycje związane z zagospodarowaniem i gromadzeniem wód opadowych, które podejmujemy wraz z mieszkańcami mają pozytywny wpływ na środowisko naszego miasta – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zieleniec na ulicy Batorego w Gdyni

Na ulicy Batorego powstał zieleniec, który poprawił retencję poprzez ograniczenie odpływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Miejskie dotacje na inwestycje związane z „małą retencją”

Zbiorniki retencyjne

Aby uchronić działki miejskie i prywatne nieruchomości przed podtopieniami i zbudowano trzy zbiorniki retencyjne na rzece Kaczej na Dąbrowie. Ponadto wybudowano zbiornik retencyjny na Witominie.

Zbiornik retencyjny na Witominie
Zbiornik retencyjny przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie. // fot. Marcin Mielewski

- 15 lat temu zdiagnozowaliśmy kwestie klimatyczne związane z wodami opadowymi jako jedno z kluczowych wyzwań samorządowych. W tamtym czasie byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy poruszali to zagadnienie. - mówi Michał Guć, wiceprezydent miasta Gdyni ds. innowacji.

Zielone dachy

Zielone dachy są coraz popularniejszym rozwiązaniem i stanowią ważny element projektów zielonej infrastruktury naszych miast. Mają one ogromny potencjał dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Przebudowa dachów w miastach na zielone dachy jest jednym z najlepszych sposobów na poprawę jakości powietrza, zwiększenie retencji wody, zmniejszenie efektu wyspy ciepła oraz tworzenie miejsca dla dzikiej przyrody.

Przede wszystkim, zielone dachy przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście. Rośliny na dachach pochłaniają dwutlenek węgla, tlen i inne szkodliwe dla zdrowia cząstki. Zielone dachy zmniejszają także emisję ciepła do atmosfery, co przekłada się na obniżenie temperatury powietrza w mieście. To rozwiązanie może być szczególnie istotne w okresach upałów, kiedy temperatura w niektórych obszarach miejskich jest wyższa nawet o kilka stopni w porównaniu z obszarami wiejskimi.

Warstwa roślinności na dachu zatrzymuje wodę w miejscu, gdzie pada, a nie pozwala jej płynąć do kanalizacji. Dzięki zielonym dachom woda jest gromadzona w podłożu, gdzie jest stopniowo uwalniana przez rośliny, co pozytywnie wpływa na utrzymanie równowagi w cyrkulacji wodnej. Również w Gdyni już coraz częściej na etapie projektowania uwzględnia się tworzenie zielonych dachów na budynkach.

Zaangażowanie młodzieży z III LO w Gdyni w ochronę Bałtyku 

W 2021 roku w ochronę Bałtyku zaangażowali się żywo uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 z Gdyni. W ramach projektu "See the sea" zaczęli informować swoich rówieśników na temat bieżących problemów. Ponadto rozpoczęli sprzedaż toreb i bluz z logiem projektu. Środki pieniężne z tego projektu zasiliły fundację "Mare", która statutowo zajmuje się tematem ochrony ochroną Morza Bałtyckiego.

Jednoczeście Prezydent Miasta Gdyni - Wojeciech Szczurek wraz z Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni - Joanną Zielińską w towarzystwie działaczy WWF podpisali wspólnie petycję, wyrażając tym samym szczególne zaangażowanie Gdyni i gdynian na rzecz środowiska i ekosystemu Bałtyku.

Miasto również udziela dotacji na wykonania inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXII/728/20 z dnia 30 września 2020 roku.

1.       Dofinansowanie jest dedykowane dla: osób fizycznych, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców. Pieniądze są 
          wypłacane do momentu wyczerpania puli środków w roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2.       Można wydatkować ją na budowę:

 1. naziemnych Zbiorników na deszczówkę,
 2. podziemnych Zbiorników na wodę opadową,
 3. skrzynek, tuneli i studni rozsączających,
 4. oczek wodnych,
 5. ogrodów deszczowych.
 
3.       Wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji. Łączna wartość przyznanej
          dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. Tylko w roku 2023 udzielono 50 dotacji z tego programu.
 
- 15 lat temu zdiagnozowaliśmy kwestie klimatyczne związane z wodami opadowymi jako jedno z kluczowych wyzwań samorządowych. W tamtym czasie byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy poruszali to zagadnienie. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Ogólnopolski program „Moja woda”

Kolejnym programem jest Ogólnopolski program „Moja woda” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach tego programu otrzymać dofinansowanie do 5 tys. zł i do 80% kosztów na stworzenie we własnym ogrodzie instalacji, która będzie gromadziła wodę deszczową. Jednak czas na złożenie wniosku jest do 31 maja 2024 roku.

Retencja wody w Gdyni jest ważnym elementem ekologicznego rozwoju miasta. Wprowadzane inicjatywy mają nie tylko na celu minimalizację ryzyka powodziowego, ale również tworzenie zrównoważonego i zielonego środowiska miejskiego. Dzięki odpowiednim działaniom, Gdynia staje się przykładem dla innych miast, jak radzić sobie z problemami wynikającymi z nadmiaru wody deszczowej.

 • ikonaOpublikowano: 26.01.2024 08:29
 • ikona

  Autor: Michał Sałata (michal.salata@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 26.01.2024 11:24
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona