Informator dla osób niepełnosprawnych

Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd", finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Obszary wsparcia pilotażowego programu „Aktywny samorząd"w 2016 r.:
Moduł I
1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
3. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
6. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
7. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
8. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku. Dotyczy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka).
Moduł II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Terminy przyjmowania wniosków:
- moduł II semestr letni od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r.
- moduł II semestr zimowy od 1 sierpnia do 10 października 2016 r.
- moduł I od 18 kwietnia do 30 sierpnia 2016 r.    
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2, pokój nr 41 w godzinach urzędowania:
poniedziałki 11:-00-17:00, wtorki, środy, piątki 8:00-13:00, czwartki - nieczynne.
Informacje telefoniczne pod nr tel.: (58) 625 93 36.  
Więcej informacji dotyczących pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" znajduje się na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html   
Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS Gdynia ul. Grabowo 2 oraz na stronie internetowej: http://www.mopsgdynia.pl zakładka "Aktywny samorząd"