Informator dla osób z niepełnosprawnością

Ulgi dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w obiektach kultury i nauki w Gdyni

Uprawnienia dotyczą osób niepełnosprawnych po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  


TEATR MIEJSKI im. WITOLDA GOMBROWICZA

Osoby niepełnosprawne - bilet ulgowy.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet ulgowy lub gdy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku - bilet bezpłatny.

 

W przypadku Sceny Letniej, czynnej w okresie czerwiec – sierpień, wystarczy poinformować osobę w kasie biletowej o zakupieniu biletu dla osoby niepełnosprawnej a wówczas możliwe jest:

1. odebranie w kasie kuponu uprawniającego do dojazdu samochodem w pobliże Sceny Letniej,

2. przed spektaklem samochód służbowy może odebrać osobę niepełnosprawną z parkingu w Kolibkach i zawieźć na spektakl, a po zakończeniu odwieźć na parking w Kolibkach.

Scena Letnia nie ma innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


ul. Bema 26
81-381 Gdynia

tel. 58 660 59 49

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.teatrgombrowicza.art.pl/

 

TEATR MUZYCZNY im. DANUTY BADUSZKOWEJ

Osoby niepełnosprawne zajmujące miejsce na widowni - bilet ulgowy.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim – bilet bezpłatny, ale zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia swojej obecności na spektaklu w Biurze Obsługi Widzów.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet ulgowy.


Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

tel. 58 661 60 00

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.muzyczny.org/

 
TEATR GDYNIA GŁÓWNA

Osoby niepełnosprawne - bilet ulgowy.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet ulgowy.


Plac Konstytucji 1

81-354 Gdynia, tel. 600 306 634

Informacje dostępne również na stronie internetowej  http://www.teatrgdyniaglowna.pl/


CENTRUM KULTURY W GDYNI

Osoby niepełnosprawne - bilet normalny.

Opiekun - bilet normalny.


ul. Łowicka 51

81-504 Gdynia
tel. 58 664 73 77

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.ckgdynia.pl/

 

KINO „HELIOS” W CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, zajmujące na sali kinowej miejsca specjalnie do tego przystosowane - bilet nieodpłatny.

Osobom niepełnosprawnym, ale samodzielnym przysługuje bilet ulgowy.

Opiekun - bilet normalny.

 

Do obejrzenia filmu 3D niezbędne są specjalne okulary 3D, które można nabyć w kasie biletowej kina za 3 zł. Po zakończeniu seansu okularów nie oddaje się, można je wykorzystać na kolejnych seansach 3D.

 

ul. Kazimierza Górskiego 2

81-304 Gdynia

tel. 58 779 00 01

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.helios.pl/

 

 


MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ
  ul. Zawiszy Czarnego 1

Osoby niepełnosprawne - bilet ulgowy.

Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet ulgowy.


Istnieje możliwość zakupu odrębnych biletów do Muzeum Marynarki Wojennej i Okrętu Wojennego ORP „BŁYSKAWICA”, jednak korzystniejszy jest zakup jednego wspólnego biletu do obydwu obiektów.


OKRĘT WOJENNY ORP „BŁYSKAWICA”,
Aleja Jana Pawła II

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają możliwość zwiedzania tylko górnego pokładu okrętu przy pomocy osób trzecich (obiekt niedostosowany).


EKSPOZYCJA PLENEROWA BRONI I UZBROJENIA MORSKIEGO

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają możliwość tylko częściowego zwiedzania ekspozycji muzeum w plenerze.

 

ul. Zawiszy Czarnego 1B

81-374 Gdynia
tel. 58 620 13 81

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.muzeummw.pl/MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI 

Osoby niepełnosprawne - bilet ulgowy.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet nieodpłatny.

 

ul. Polska 1

81-339 Gdynia

tel. 58 623 31 79

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://muzeumemigracji.pl/

 


NARODOWE MUZEUM MORSKIE, ŻAGLOWIEC „DAR POMORZA”

Osoby niepełnosprawne do 16 roku życia - bilet za 1 zł.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia - bilet za 5 zł.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet za 5 zł.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają możliwość zwiedzania tylko górnego pokładu żaglowca przy pomocy osób trzecich (obiekt niedostosowany).

 

Al. Jana Pawła II
81-345 Gdynia
tel. 58 620 23 71

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.nmm.pl/

 

AKWARIUM GDYŃSKIE

Osoby niepełnosprawne - bilet za 12 zł.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - bilet nieodpłatny.

 

Al. Jana Pawła II 1

81-345 Gdynia

tel. 58 732 66 01 

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.akwarium.gdynia.pl/CENTRUM NAUKI  EXPERYMENT

Osoby niepełnosprawne - bilet normalny.

Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym - bilet ulgowy.


Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 37

Informacje dostępne również na stronie internetowej http://www.experyment.gdynia.pl/

 

Opracowała: Magdalena Biegańska