Konkurs

Zapraszamy ptaki do Gdyni - XX edycja konkursu

sikorka

ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI – XX EDYCJA JUBILEUSZOWA !

 
W tym roku organizowana jest już XX edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Jest to edycja specjalna, jubileuszowa, dlatego w jej ramach będą odbywać się różne wydarzenia poświęcone ptakom. Tak, jak w latach ubiegłych zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie budek lęgowych i karmników dla gdyńskich ptaków.
 
Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska i jednoczesne poznawanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla dziuplaków, którym wycinanie starych lub chorych drzew ogranicza możliwość zakładania gniazd. Wieszanie budek lęgowych na drzewach jest również wspieraniem ekologicznych metod walki z owadzimi szkodnikami, do których zalicza się szrotówek kasztanowiaczek - masowo niszczący kasztanowce.
 
Prace będą oceniane w dwóch równorzędnych kategoriach – budka lęgowa i karmnik. Autorom 10 najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może przyznać także do 10 wyróżnień w każdej kategorii oraz ewentualne nagrody specjalne. Pozostałym uczestnikom zostanie wręczona nagroda pocieszenia w postaci kubka upamiętniającego jubileuszową edycję konkursu. Dodatkowo, dla trzech szkół, w których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających wymagania regulaminu, zostaną zakupione nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych.
 
Z okazji jubileuszu gościem specjalnym finału konkursu będzie dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, twórca Azylu dla Ptaków, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii.
 

PAMIĘTAJ!

  • Jeden uczestnik konkursu – jedna praca (budka lub karmnik).
  • Nie oceniamy prac pomalowanych farbami.
  • Do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach.
  • Prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i zgodnie z postanowieniami regulaminu po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie.
  • Organizator nie przewiduje rezerwowania i zwracania prac wykonawcom.
 
Budki i karmniki należy dostarczyć do siedziby Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24, w dniach 05-16.02.2018 r. (informacja w portierni).
Ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych, zgodnych z Regulaminem, upływa 16 lutego 2018 roku o godzinie 15:45.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 28.02.2018 r., o czym szkoły zostaną poinformowane drogą mailową.
Informacji na temat konkursu udzieli pracownik Wydziału Środowiska pod numerem telefonu 58 668 84 82.