Książka

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stare drzewa to dom dla ptaków, rys. Zofia Różycka

Stare drzewa to dom dla ptaków, rys. Zofia Różycka

08.07.2022 r.

Akcja "Zapraszamy ptaki do Gdyni" jest szeroko znanym i rozpoznawalnym działaniem Miasta w zakresie edukacji ekologicznej. Na przestrzeni 25 lat kilka pokoleń gdynian brało bezpośrednio udział w konkursie lub korzystało z wydarzeń i treści edukacyjnych towarzyszących akcji. Grono to cały czas się powiększa wraz z różnorodnymi narzędziami, po które sięgają organizatorzy.
W 2023 roku w ramach projektu zamierzamy wydać książkę pt. "Ptaki zapraszają do Gdyni".
Aby zwiększyć zasięg działania projektu oraz dać możliwość udziału w nim podmiotom, którym podejmowane przez nas tematy są bliskie - zapraszamy zainteresowane firmy do współpracy przy realizacji wydawnictwa.
Partnerom wydania książki, w zamian za wkład finansowy, oferujemy część nakładu oraz wymienienie w nocie redakcyjnej wraz z prezentacją logo firmy.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Organizatorem projektu jest:
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
koordynator: Dorota Marszałek-Jalowska
tel. 58 66 88 475,
e-mail: d.marszalek-jalowska@gdynia.pl