Odpady

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Dużo zużytych baterii

Zużyte baterie to odpady niebezpieczne // zdj. ilustracyjne // unsplash.com

W każdym gospodarstwie domowym pojawiają się odpady, których nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci. Chodzi o m.in. o zużyte baterie, sprzęt elektroniczny, farby czy przeterminowane leki. Co w takim razie z nimi robić? Gdzie je oddawać, żeby były odpowiednio zutylizowane i nie zagrażały środowisku?

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych


Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych, organizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, odbywa się raz w roku. Można wówczas nieodpłatnie do specjalnie oznakowanego i wyposażonego samochodu przynosić odpady uznawane za niebezpieczne.

W ramach takiej zbiórki od mieszkańców odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
 • pełne aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin i owadobójcze,
 • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (UWAGA ! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek),
 • odczynniki chemiczne, np. fotograficzne wraz z opakowaniami,
 • kompletny drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor).

Zebrane w domu odpady należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
 
Samochód po odpady niebezpieczne pojawi się w tym roku w następujących dzielnicach Gdyni:


Poza tym gdynianie mogą korzystać ze stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, które znajdują się:

 • na Witominie przy ul. Konwaliowej 1 (OPEC),
 • na Cisowej przy ul. Chylońskiej 301 (OPEC),
 • na Pogórzu przy ul. Żeliwnej 3 (OPEC),
 • na Karwinach przy ul. Nałkowskiej 20 (OPEC),
 • w Orłowie przy ul. Kasztanowej 4A (PEWIK).
 
Więcej informacji znajduje się na stronie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zestawienie odpadów niebezpiecznych

 • ikonaOpublikowano: 19.01.2023 08:00
 • ikona

  Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 20.01.2023 15:38
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona