Odpady

Odpady niebezpieczne

Informujemy, że na terenie Gdyni działa pięć stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON).
Do PZON-ów mieszkańcy Gdyni mogą nieodpłatnie dostarczyć powstające w domach odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wielkogabarytowe elektroodpady, takie jak pralki, lodówki, można oddać jedynie na Witominie i Pogórzu ), resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (UWAGA - tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.


Lokalizacje PZON-ów w Gdyni

Gdynia-Witomino przy siedzibie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1 (naprzeciwko przychodni) (mapa). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-18:00. Przynosząc odpady należy poinformować portiera;

Gdynia-Cisowa, ul. Chylońska 301 (mapa) - czynny w poniedziałki i środy w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzianch 11:00-15:00;

Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 (mapa) - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00;

Gdynia-Karwiny, ul. Nałkowskiej 20 (mapa) - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00;

Gdynia-Orłowo, ul. Kasztanowa 4a (mapa) - czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12:00-15:00.Informujemy jednocześnie, że na terenie Miasta Gdyni rozmieszczone są pojemniki do selektywnego zbierania zużytych baterii oraz przeterminowanych leków.

Lista punktów zbiórki zużytych baterii w Gdyni dostępna jest na stronie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

Lista punktów zbiórki przeterminowanych leków w Gdyni dotępna jest tutaj.
  • ikonaOpublikowano: 29.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Bartosz Frankowski (b.frankowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.03.2021 12:12
  • ikonaZmodyfikował: Anna Bubel
ikona