Odpady

Zakład zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o.

logo Eko DolinaNa początku 2003 r. w miejscowości Łężyce niedaleko Gdyni została otwarta pierwsza część nowego zakładu unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Był to najnowocześniejszy w Polsce zakład zajmujący się zagospodarowaniem odpadów. Od innych tego typu przedsięwzięć w Polsce, odróżniał się kompleksowością zastosowanych rozwiązań.

Od tamtej pory Zakład jest stale modernizowany w celu dostosowania go do zmieniających się wymagań prawnych w gospodarce odpadami.

W roku 2009 rozpoczęto rozbudowę zakładu. Wybudowano i zainstalowano stację waloryzacji biogazu, która jest jedyną w Polsce innowacyjną i nowoczesną instalacją tego typu. W 2010 r. oddano do użytku kompostownię halową, która pozwoliła na ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych. Rozbudowano i zmodernizowano również istniejącą sortownię odpadów, dzięki czemu jej przepustowość zwiększyła się z 50 000 ton do 100 000 ton odpadów rocznie.

Budowa zakładu (dwa etapy) była realizowana w ramach projektu nr 2000/PL/16/P/PE/002, pn: „Gospodarka Odpadami dla Doliny Redy i Chylonki” i otrzymały dofinansowanie z Funduszu Spójności (wcześniej ISPA 2000), które wynosiło 72% kosztów kwalifikowanych, czyli 15 000 804  €.

Ponadto w latach 2010-2011 wybudowano kolejną kwaterę składową B2 której koszt budowy wyniósł ok. 11 mln zł.
W kolejnych latach oddano do użytku:
- instalację do odsiarczania biogazu
- rozbudowaną podczyszczalnię ścieków i odcieków
- tak zwaną „krótką linię sortowniczą” przeznaczoną do doczyszczania selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych
- rozbudowany plac kompostowni odpadów zielonych

Zakład jest podstawowym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla prawie pół miliona mieszkańców miast: Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i gminy Kosakowo zrzeszonych w KZG "Dolina Redy i Chylonki" oraz gmin Luzino i Szemud. Do Zakładu kierowane są selektywnie zbierane na terenie gmin odpady surowcowe (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne), odpady wielkogabarytowe, zielone i budowlane oraz resztkowe odpady komunalne.
Na wjeździe wszystkie partie dostarczanych odpadów poddawane są ścisłej kontroli. Zakład jako jeden z niewielu w Polsce wyposażony jest w bramkę dozymetryczną co zapobiega przyjęciu odpadów o podwyższonej radiacji. Po zaewidencjonowaniu odpadów są one kierowane do poszczególnych instalacji celem doczyszczenia i przetworzenia w instalacjach Zakładu takich jak: sportowania, kompostowania, segment przerobu odpadów budowlanych. Odpady niebezpieczne, które trafią do Zakładu są czasowo gromadzone w zamkniętym, zadaszonym magazynie do czasu zebrania odpowiedniej ilości umożliwiającej transport i wysyłkę do specjalistycznych firm utylizacyjnych.

Eko Dolina jest miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.in. Gdyni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Więcej informacji na stronie Eko Dolina

  • ikonaOpublikowano: 29.07.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Bartosz Frankowski

  • ikonaZmodyfikowano: 12.10.2021 13:28
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
ikona