Ogrody deszczowe

Deszcz korzyści dla miasta

Deszcz korzyści dla GdyniWpływ zastosowania systemu "ogrodów deszczowych" na środowisko:
 • efektywne wykorzystanie wód opadowych,
 • ograniczenie ilości wód przepływających przez oczyszczalnie,
 • poprawę mikroklimatu okolicy, a co za tym idzie jakości życia,
 • wzrost użyteczności i estetyki a więc i wartości gruntów,
 • poprawę czytości wód podziemnych i cieków wodnych,
 • korzyści edukacyjne - prezentowanie możliwości zastosowania różnych rozwiazań wykorzystania wód opadowych i pożytków płynących z tego dla środowiska (roślin, owadów, ptaków),
 • oszczędność - mniejsze nakłady na podlewanie terenów zielonych.

Do zagadnienia gospodarowania wodą opadową należy podejść wielotorowo. Najbardziej skomplikowany poziom to systemowe, kompleksowe myślenie o mieście i projektowanie przestrzeni w taki sposób, aby tworząc nowe lub rewitalizując stare tereny, uwzględniać nowoczesne i wzorowane na obserwacjach mechanizmów działających w przyrodzie, sposoby postępowania.

Warto zatem:
 • zostawiać w mieście jak najwięcej przestrzeni biologicznie czynnych,
 • gromadzić deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania ogródków,
 • wybierać przepuszczalną nawierzchnie chodników, parkingów,
 • wyeliminować krawężniki lub zmienić ich kształt tak, by płynąca ulicą woda znalazła ujście na trawnik zlokalizowany minimalnie poniżej poziomu jezdni i chodnika,
 • tereny zielone obsadzać gatunkami rodzimymi, odpornymi na suszę i okresowe zalewanie,
 • promować wśród mieszkańców miast, działkowców i ogrodników miejskich zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, koszonymi raz/dwa razy w sezonie,
 • projektować budynki z zielonymi dachami,
 • zgromadzoną deszczówką spłukiwać toalety (stosowne instalacje wiodą z dachu podczyszczoną wodę opadową).

Te, zdawać by się mogło niepozorne działania poszczególnych jednostek i pojedynczych mieszkańców, będą miały wpływ na globalną zmianę w gospodarce wodno-ściekowej całego miasta. "Ogród deszczowy" to nie tylko punktowe rozwiązanie problemu zagospodarowania "deszczówki". To filozofia podejścia do gospodarki wodami opadowymi. Jest to także podpowiedź, jak w ciekawy, estetyczny, ekonomiczny i prośrodowiskowy sposób wykorzystać dar natury.

Woda słodka to najcenniejszy skarb. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem ilości wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca. Nie jest to komfortowa perspektyw. Okresowe momenty suszy dotykają wielu Polaków. W obliczu takich faktów, odpowiedzialne gospodarowanie każdą kroplą słodkiej wody wydaje się być absolutną koniecznością.

Wyśmienity zbiór dobrych praktyk oraz opis możliwości zrealizowania różnych form zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych, a także samego zagadnienia wód opadowych został opracowany przez Fundację Sendzimira http://sendzimir.org.pl/images/zrz-5-pl/ZRZ5_all.pdf