Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 58 661 31 51
ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju 
ul. Gen. Halllera 31a
81-428 Gdynia
tel. 512 254 813
e-mail: dan661@wp.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio
ul. Jęczmienna 8
81-089 Gdynia
tel. 58 667 81 83
e-mail: gdansk@caritas.pl 

Fundacja Bomalihu
ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 58 621 13 88
e-mail: bomalihu@gmail.com 

Fundacja DOGTOR 

ul. Wolności 1A
81-324 Gdynia
tel. 58 350 83 51 
e-mail: fundacjadogtor@onet.pl 

Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"  
ul. Białowieska 1
81-179 Gdynia
tel. 58 625 00 87  
e-mail: biuro@fopd.pl    

Fundacja "Słoneczna Jesień"
ul. Pawia 31
81-078 Gdynia
tel. 58 622 06 24
e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl

Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży
ul. Rozewska 26/2
81-055 Gdynia
e-mail: kapitan@jachtszkwal.pl
Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między słowami"
ul. Świętojańska 87
81-389 Gdynia
e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
tel. 58 551 63 64
e-mail: alzheimer.gdansk@free.ngo.pl  

Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"     
ul. Buraczana 8/48  
81-587 Gdynia
tel. 58 629 19 56
e-mail: dommarzengdynia@wp.pl  

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół "EFFETHA"
ul. Warszawska 76
81-309 Gdynia
tel. 58 711 19 14
e-mail: effetha2007@wp.pl

Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start-Gdynia" 
ul. Zielona 53
81-197 Gdynia
tel. 502 243 638   
e-mail: ksnstartgdynia@onet.eu

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni
ul. Władysława IV 51
81-348 Gdynia
tel. 58 620 22 91

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami"
ul. Kapitańska 37
81-249 Gdynia
tel. 58-621-65-00
e-mail: gdynia@gss.edu.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia
tel. 58 622 07 48
e-mail: psouugdynia@poczta.onet.pl        

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy
ul. Unruga 78b/2
81-166 Gdynia  
tel. 58 698 07 56
e-mail: barpil@o2.pl  

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni  
ul. Krzywoustego 1
81-035 Gdynia 
tel. 58 660 81 80  
e-mail: gdynia-k@ptsr.org.pl  

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o/Gdańsk  
ul. Polanki 119  
80-308 Gdańsk  
tel. 58 554 30 96  
e-mail: biuro@muko.gda.pl 
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich  
ul. Morska 9-9A
81-323 Gdynia
tel. 58 711 12 05
e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl   

Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin
ul. Płk. Dąbka 67V/1  
81-107 Gdynia
tel. 509 934 957  
e-mail: parkinson-gdynia@o2.pl 
Stowarzyszenie "Dlaczego NIE"
ul. Benisławskiego 16B/5
81-173 Gdynia
tel. 605 209 825
e-mail: info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org   

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "CISZA"
ul. Morska 89
81-222 Gdynia
tel. 58 625 33 23 
e-mail: cisza_gdynia@wp.pl  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28
80-365 Gdańsk
tel. 58 557 53 41
e-mail: autyzm@spoa.org.pl 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
Al. Niepodległości 783
81-805 Sopot
tel. 58 551 12 63
e-mail: spon.sopot@wp.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
Centrum Integracja Gdynia
ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 505 606 776
e-mail: integracja@integracja.org

Związek Inwalidów Wojennych RP O/Gdynia  
ul. Jana z Kolna 8
81-351 Gdynia
tel. 58 352 18 14 
e-mail: ziw.rp@wp.pl
Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji
ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot 
e-mail: biuro@ekspresja.org  
Dodatkowe informacje na temat organizacji pozarządowych można uzyskać:
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31, tel./fax 58 621-80-98
bądź na stronie internetowej www.gdynia.pl w odnośniku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.