Zmiany klimatu - adaptacja

O zmianie klimatu: BAZA WIEDZY

Pierwsze spotkanie w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie odbędzie się 21 stycznia // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

Pierwsze spotkanie w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie odbędzie się 21 stycznia // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

20.01.2021 r.

Zmiana klimatu to ważny temat. Zachęcamy do zapoznania się z rzetelnymi publikacjami naukowymi dotyczącymi tego obszaru, a także poświęconych mu dokumentów strategicznych Miasta Gdynia, zebranych w trakcie Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. 

Gdyńskie dokumenty strategiczne:
· Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte Uchwałą nr XXII/525/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 roku
· Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020, przyjęty uchwałą nr XXIV/591/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 roku
 
Portale internetowe poruszające tematykę zmian klimatu: Raporty:
·"2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości” pod redakcją Macieja Bukowskiego
· „Łączenie sektorów zielonej energii. Co to oznacza dla Polski” pod redakcją dr Christiana Schnell
· Raport z badania "Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu", Pracownia Badań Soma we współpracy z UrbanLab Gdynia
 
Materiały edukacyjne i poradnikowe:
· Ty też możesz uratować planetę, Areta Szpura (Przewodnik ekologiczny towarzyszący, projektowi „Lato z Estradą. Kultura w Klimacie”)
techniczny, Fundacja Sendzimira
· Broszury instruktażowe dot. zwiększania retencji krajobrazowej, Fundacja Sendzimira
· Zmiana klimatu – czym jest, co nas czeka, co możemy zrobić, Fundacja Sendzimira na zlecenie UrbanLab Gdynia
· Badania świadomości ekologicznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nagrania: