Zmiany klimatu - adaptacja

Przed nami pierwsza narada społeczna online

Grafika prezentująca datę spotkania w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie, 21.01.2021 // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

Grafika prezentująca datę spotkania w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie, 21.01.2021 // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

Pierwsze spotkanie online w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie odbędzie się 21 stycznia. Uczestnicy wraz z ekspertami wypracowywać będą rekomendacje i pomysły w zakresie włączania mieszkańców, instytucji i organizacji w działania przyczyniające się do łagodzenia zmian klimatu. Pierwsza część spotkania, wprowadzenie merytoryczne, będzie transmitowana na żywo i udostępniona do obejrzenia dla wszystkich chętnych.  


Narada społeczna to cykl trzech spotkań online, a pierwsze odbędzie się 21 stycznia o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Pierwsza część spotkania, przewidziana na około godzinę, będzie transmitowana na profilu Facebook Laboratorium Innowacji Społecznych.

– Zmiana klimatu to globalne wyzwanie, ale odpowiedź na nie wymaga szczególnego zaangażowania lokalnych społeczności. Wiemy, że ochrona klimatu i środowiska to tematy bliskie gdyniankom i gdynianom. Dlatego, dziękując chętnym za zgłoszenie się do udziału w naradzie, zachęcam także wszystkich mieszkańców do wsłuchania się w wystąpienia inauguracyjne - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tym samym będzie to okazja do przysłuchania się wystąpieniom dotyczącym zmiany klimatu i jej lokalnemu kontekstowi. O tym, czym jest adaptacja do zmiany klimatu, opowie fizyk jądrowy i klimatolog Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie), a to, jakie są najbardziej priorytetowe i problematyczne obszary i działania prowadzone przez Urząd Miasta Gdyni, przedstawi Bartosz Frankowski - naczelnik Wydziału Środowiska. Wprowadzenie zamknie prezentacja kierowniczki programu UrbanLab Gdynia, Joanny Krukowskiej, na temat najważniejszych wniosków z badania postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni wobec adaptacji do zmiany klimatu.

Następnie odbędzie się praca w podgrupach, w której udział wezmą przedstawiciele podmiotów reprezentujących grupy mieszkańców, którzy zgłosili się w otwartym naborze. W trzech zespołach będą poszukiwać rekomendacji rozwiązań dla zagadnień związanych z gospodarowaniem wodą, zielenią w mieście oraz obniżenie emisji CO2 i pyłów.

– Zastanowimy się także nad tym, jak skutecznie włączać społeczności w działania proklimatyczne. Podczas narad sformułowane zostaną także propozycje tematu lub tematów wymagających pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Uczestników narady społecznej wspierać będą eksperci ze środowiska naukowego i Urzędu Miasta. Z zespołem opracowującym temat wody w mieście współpracować będą: ekspertka Fundacji Sendzimira - Maria Skotnicka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni - Andrzej Ryński (gospodarowanie wodami) oraz zastępczyni naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni - Dorota Marszałek-Jalowska (mała retencja). Grupę skupioną wokół tematu CO2 wesprą: fizyk i klimatolog Marcin Popkiewicz, kierowniczka Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM - Hanna Górecka-Banasik (efektywność energetyczna), kierowniczka Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością - Alicja Pawłowska (zrównoważona mobilność) oraz dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Hubert Kołodziejski (ekologiczny transport publiczny). Trzecią grupę, która skoncentruje się na temacie zieleni i zazieleniania miasta, będą wspierać: ekspertka Fundacji Sendzimira - Agnieszka Czachowska oraz naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta - Tadeusz Schenk.

Narada społeczna to drugi z pięciu etapów panelu konsultacyjnego Gdyński Dialog o Klimacie, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu i pomogą się do nich lepiej przygotować.


Więcej informacji na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie.
Dołącz do wydarzenia na portalu Facebook - Gdyński Dialog o Klimacie: otwarcie narady społecznej

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2021 13:10
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.01.2021 16:46
  • ikonaZmodyfikował: Ksenia Pisera
ikona

Zobacz także