Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Nauka

Gdynia na straży energii i klimatu

Uczestnicy Strażników Energii.

Gdyńskie szkoły już po raz czwarty biorą udział w konkursie "Strażnicy energii" // fot. Magdalena Czernek

22.09.2022 r.

Osiem gdyńskich szkół podstawowych wzięło udział w tegorocznej edycji programu „Strażnicy energii”. W ramach konkursu uczniowie i nauczyciele podjęli działania ograniczające zużycie wykorzystywanej na co dzień energii. Ich zaangażowanie przełożyło się na realne oszczędności - zaoszczędzono 376 822 kWh energii, co w przeliczeniu daje kwotę 86 839 złotych. Dzięki organizatorom, Miastu Gdynia i Grupie Dalkia Polska, połowa tej kwoty wróci do szkół.„Strażnicy energii” to program, dzięki któremu uczniowie dowiadują się w jaki sposób, przez ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, mogą namacalnie wpłynąć na środowisko. Projekt ma za zadanie uczyć jak racjonalnie korzystać i oszczędzać prąd oraz ciepło przez umiejętne gospodarowanie ogrzewaniem, oświetleniem i energią elektryczną.

- To ważny program, bowiem dzięki niemu najmłodsi uczą się, że każdy z nas ma realny wpływ na ochronę środowiska – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W przypadku „Strażników energii” te działania przynoszą konkretne korzyści – zaoszczędzonych środków, które wracają do szkoły i wiedzy, że nasze codzienne czynności i wybory niosą określone skutki, często również długofalowe. To wzmacnia u dzieci poczucie sprawczości i daje niesamowitą satysfakcję działania w dobrej sprawie.

- Można powiedzieć, że ten projekt jest i coraz bardziej będzie istotny, ponieważ wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo rosną ceny energii. Cztery lata doświadczeń, które już zdobywają gdyńscy uczniowie, spowodowały, że zaoszczędziliśmy w tym czasie łącznie kilkaset tysięcy złotych – dodaje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. – Niezwykle istotne są też walory edukacyjne projektu. Ci młodzi ludzie, a za ich pośrednictwem także rodzice, współdziałają z całą społecznością szkolną, wprowadzają nowe zachowania, dzięki którym energii zużywamy mniej. To bardzo cenne, ale to przede wszystkim inwestycja w lepszą przyszłość.

W tym roku do wzięcia udziału w konkursie zgłosiły się gdyńskie szkoły podstawowe nr: 8, 18, 20, 26, 29, 39, 40 i 44. Pierwsze miejsce dzielnie wywalczyli strażnicy energii ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego, oszczędzając na wykorzystanej energii 23 983 złotych. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt.ż.w. Kazimierza Jurkiewicza z kwotą 12 517 złotych, natomiast kolejne, Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców, której uczniowie zaoszczędzili 10 944 złotych.

– Misją Dalkii jest dążenie do niwelowania wszelkiej emisyjności oraz ochrona klimatu, poprzez podejmowanie działań w kierunku trwałych oszczędności energetycznych. Dlatego cieszymy się, że już kolejny raz, wspólnie z Miastem Gdynia, mogliśmy zrealizować projekt „Strażnicy energii”. Jest to działanie szczególnie istotne, ponieważ program kierujemy do najmłodszych. Promowane w ramach akcji eko-nawyki pozwalają ograniczyć zbędne zużycie prądu czy ciepła, a co najważniejsze, łatwo wdrożyć je w codziennym życiu. Nasi strażnicy energii działają więc nie tylko w szkołach, ale dzielą się swoją wiedzą także znaczenie szerzej – podkreśla Jacek Chodkowski, dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce,.

Kluczowym zadaniem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o wpływie człowieka na środowisko naturalne i budowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan. Strażnicy energii to nie tylko osoby, które troszczą się o planetę, ale przede wszystkim te, które potrafią przekuć zdobytą wiedzę w czyn. Do zadań uczniów należy m. in. wykonywanie pomiarów temperatury, prądu i natężenia oświetlenia za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiarowych, udostępnionych przez Grupę Dalkia Polska. Uczestnicy konkursu mają także za zadanie wdrożenie w życie „10 zasad Strażnika energii”, do których zalicza się: wyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy nie są one użytkowane lub zmniejszanie temperatury po opuszczeniu danego pomieszczenia.

Przypomnijmy, że 12 września 2022 roku gdyński projekt został doceniony na II Ogólnopolskim Konkursie na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Proekologiczna kampania „Strażnicy energii” otrzymała nagrodę główną w kategorii Akcja Społeczna Roku. Nagroda została przekazana na ręce wiceprezydenta Gdyni Bartosza Bartoszewicza, w trakcie VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

– Miasto Gdynia od lat włącza się aktywnie na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy dumni, że możemy prowadzić projekt, w którym dzieci i młodzież uczą się, że zmiana codziennych przyzwyczajeń, związanych chociażby z używaniem energii elektrycznej, staje się realnym działaniem na rzecz ochrony środowiska. To szczególnie ważne, bo jak pokazuje doświadczenie, zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują nie tylko w szkole, ale także w swoich domach. Dzięki takim inicjatywom budujemy bardziej świadome społeczeństwo – dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

„Strażnicy energii” - zasady i szczegóły projektu
Założeniem programu „Strażnicy energii” jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony klimatu oraz oszczędzania energii. Ma ona na celu szerzenie wiedzy o racjonalnym korzystaniu z prądu i naukę jego oszczędzania w trzech kluczowych obszarach: ogrzewanie, oświetlenie i energia elektryczna.

Podczas trwania programu, uczestniczące placówki, mają zadanie zredukować zużycie energii oraz dopilnować, aby w szkole energia się nie marnowała. Jako nagrodę szkoły otrzymują środki finansowe w wysokości 50% nakładów, które udało im się zaoszczędzić na energii. Całą otrzymaną kwotę placówka może przeznaczyć na dowolne potrzeby uczniów.

Uczestnicy projektu „Strażnicy energii” dzięki merytorycznemu wsparciu Dalkii Polska oraz przy użyciu udostępnionej przez firmę aparatury, przeprowadzają ocenę energetyczną budynku i starają się zaplanować działania w obszarach wymagających poprawy. Po dokonaniu pomiarów temperatury, oświetlenia i poboru prądu, wykonanych profesjonalnymi urządzeniami od Grupy Dalkia, uczniowie ustalają rozwiązania, pozwalające na zaoszczędzenie energii. Rezultaty są kalkulowane przez ekspertów, w oparciu o faktury za ciepło i prąd, przy wsparciu platformy InvisoLite.
  • Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta wita uczestników
  • Uczniowie zwycięskich szkół na widowni
  • Kwoty, które zaoszczędziły szkoły
  • Zwycięzcy konkursu
  • Zwycięzcy konkursu
  • Zwycięzcy konkursu