Nauka

Gdyńscy rolnicy zdobyli nagrody dla uczniów

Przekazanie upominków dla uczniów SP 35 w Gdyni: dyrektor szkoły Janina Ostałowska i Barbara Strzelczyńska UM na sali gimnastycznej placówki/ fot. Przemysław Kozłowski

Przekazanie upominków dla uczniów SP 35 w Gdyni: dyrektor szkoły Janina Ostałowska i Barbara Strzelczyńska UM na sali gimnastycznej placówki/ fot. Przemysław Kozłowski

19.11.2020 r.

Choć Gdynia kojarzy się zapewne wszystkim z morzem i żaglowcami, Powszechny Spis Rolny 2020 pokazał, że w naszej gminie nie brakuje także rolników. Dzięki ich zaangażowaniu i rzetelności w wypełnianiu tego internetowego spisu do gdyńskiej młodzieży powędrują nagrody z konkursu „Rolnicy dzieciom”. Powszechny Spis Rolny 2020 potrwa do 30 listopada.


Udział w spisie pozwala na stworzenie wiarygodnego zbioru informacji na temat polskiego rolnictwa. Promocji tego ważnego przedsięwzięcia służą imprezy towarzyszące, z których wiele jest adresowanych do dzieci i młodzieży.

Do 30 listopada potrwa jeszcze ogólnopolski Konkurs Statystycznie, najlepszy scenariusz, skierowany do nauczycieli klas 6-8 szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł. Więcej o konkursach towarzyszących PSR 2020

Tymczasem już samo rzetelne przeprowadzenie spisu przez gdynian prowadzących działalność w obszarze rolnictwa sprawiło, że do gdyńskich uczniów wędrują miłe, sportowe upominki: piłki do koszykówki, siatkówki, siatki i pompki. Nagrody zostaną przekazane do Szkół Podstawowych nr 8, 13, 17, 33, 35, 53.

– Ciesząc się ze sprzętu sportowego dla gdyńskich uczniów, tym bardziej zachęcamy osoby prowadzące działalność rolniczą do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 – mówi Dorota Marszałek-Jalowska, zastępca Gminnego Komisarza Spisowego oraz zastępca naczelnika Wydziału Środowiska UM Gdyni – Do tej pory spisanych zostało już ponad 80% gospodarstw w Gdyni. Jestem głęboko przekonana, że w ciągu tych kilkunastu dni, jakie nam pozostały, wspólnie możemy osiągnąć 100% frekwencji. Serdecznie zachęcam do udziału!

Czym jest Powszechny Spis Rolny?


Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 roku. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku.

Spisu można dokonać samodzielnie, przez internet lub telefonicznie – w rozmowie z rachmistrzem spisowym. Wszystkie podawane informacje pozostają objęte tajemnicą statystyczną. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/