Nauka

Gdyńskie podstawówki w trybie hybrydowym

Pusta sala lekcyjna. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wystąpił do dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z wnioskiem o pilne wprowadzenie w Gdyni hybrydowego trybu nauczania. Zdj. ze strony www.pixabay.com

Tryb hybrydowy dla szkół podstawowych #wGdyni // zdj. pixabay.com

20.10.2020 r.

Prezydent Gdyni wystąpił do dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z wnioskiem o pilne wprowadzenie w Gdyni hybrydowego trybu nauczania. Zarazem zapowiedział, że w stosunku do szkół, dla których jest tak zwanym organem prowadzącym, za każdym razem wyda zgodę na przejście w taki tryb oraz osobiście zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z prośbą o przychylność w opiniowaniu wniosków, gdy będzie to niezbędne.


Decyzje Wojciecha Szczurka podyktowane są niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej i złymi prognozami. Do prezydenta docierają liczne sygnały od nauczycieli oraz rodziców, którzy uważają, że kontynuowanie prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym jest niebezpieczne. Zarazem uważa on, że to dyrektorzy najlepiej potrafią ocenić sytuację i potrzeby - biorąc pod uwagę zasoby lokalowe, frekwencję wśród uczniów i kadry oraz specyfikę społeczną konkretnych klas. Dlatego to do dyrektorów szkół będzie należała decyzja o tym, jak ma wyglądać szczegółowa organizacja pracy.

 
- Od samego początku roku szkolnego mówiliśmy, że kluczowe jest podejmowanie decyzji względem skali i zakresu nauczania zdalnego nie na poziomie krajowym - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale oddanie tych kompetencji dyrektorom szkół i samorządom. Każda szkoła jest inna, inne są możliwości oraz potrzeby i to właśnie dyrektorzy najlepiej wiedzą, jak szkoła powinna działać, by z jednej strony w warunkach możliwie najbezpieczniejszych pod względem sanitarno-epidemiologicznym realizować podstawę programową, z drugiej - w trosce o samopoczucie uczniów - pozwalać na spotykanie się w szkole i budowanie tak ważnych w tym okresie relacji między rówieśnikami - mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.- Podjęte decyzje nie zostają wydane raz na zawsze, chcemy reagować elastycznie do potrzeb i zagrożenia, ale zawsze w dobrej komunikacji z rodzicami - dodaje wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz, odpowiedzialny za edukację.


Nauka hybrydowa - co to znaczy?


Nauka hybrydowa to dwa modele edukacji wykorzystywane w jednym czasie. To połączenie edukacji zdalnej z tradycyjną metodą nauczania. Część zajęć odbywa się stacjonarnie, pozostałe w trybie zdalnym. To rozwiąznie pozwala zmniejszyć liczbę uczniów w szkole przebywających w niej w tym samym czasie. 

Działania gdyńskiego samorządu mają na celu jak największe ograniczenie kontaktów sprzyjających transmisji wirusa oraz możliwych do uniknięcia podróży po mieście.