Nauka

Kreatywni wynalazcy. Projekty UMG nagrodzone w Katowicach

Reprezentantki UMG podczas targów INTARG®2022 // mat. prasowe UMG

Reprezentantki UMG podczas targów INTARG®2022 // mat. prasowe UMG

18.05.2022 r.

W dniach 11-12 maja w katowickim Spodku i MCK odbyły się XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Wydarzenie poświęcone było prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej oraz nauki – wynalazkom, technologii i usługom kierowanym do przemysłu. W tegorocznym konkursie brały udział dwa rozwiązania opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Oba projekty zostały nagrodzone srebrnymi medalami.

 
Na międzynarodowych targach INTARG®2022 w katowickim Spodku, które odbyły się 11-12 maja, Uniwersytet Morski z Gdyni reprezentowały brokerki innowacji z Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań – Anna Baczewska i Anna Żuławska oraz dr inż. Olha Dvirna, autorka jednego z nagrodzonych projektów.

Panie pojechały do Katowic zaprezentować zgłoszone do konkursu rozwiązania. Przed komisją odpowiadały na liczne i wnikliwe pytania dotyczące zgłoszonych projektów. Poza tym zaprezentowały portfel technologii i rozwiązania, które zostały objęte wsparciem w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Nie mogło również zabraknąć przedstawienia oferty biznesowej UMG.Dwa gdyńskie rozwiązania, które zdobyły na targach srebrne medale to:


Jakimi kryteriami przy przyznaniu medali kierowała się komisja konkursowa? Oceniała m.in. poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, komercjalizację, efekty ekonomiczne i społeczne, strategię ochrony prawnej oraz sposób prezentacji.
 
Oba gdyńskie rozwiązania są realizowane w ramach mikrograntów projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Dzięki temu otrzymują środki finansowe na prowadzenie prac przedwdrożeniowych mających na celu dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy i uzyskanie ochrony prawnej.

Dwa srebrne medale INTARG®2022 dla projektów z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni // mat. prasowe

INTARG®2022


Wydarzenie INTARG®2022 poświęcone było międzynarodowej promocji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, czyli wynalazkom, technologii i innowacyjnym usługom dedykowanym dla przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego.

W katowickim Spodku brokerzy uczestniczyli w licznych spotkaniach networkingowych, panelach dyskusyjnych poświęconych synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także modelom finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle.

Głównym partnerem targów było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.