Nauka

Wydłużenie terminu konsultacji oświatowych

Wydłużenie terminu konsultacji oświatowych

Wydłużenie terminu konsultacji oświatowych

23.12.2019 r.

W trakcie trwających już ponad tydzień konsultacji dotyczących zmiany sieci szkół w Gdyni odbyło się 14 spotkań z 23 różnymi grupami związanymi z gdyńskim systemem oświatowym. W związku z pojawieniem się ze strony rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 oraz Szkoły Podstawowej nr 52 prośby o wydłużenie terminu konsultacji postanowiono o przesunięciu w tych szkołach terminu opiniowania proponowanych zmian z 10 stycznia na 30 czerwca 2020 roku.
 
- W sposób niezwykle innowacyjny konsultujemy planowane zmiany w edukacji, co zdecydowanie wyróżnia Gdynię na tle innych miast w Polsce. Na opiniowanie zmian przez rodziców i nauczycieli przewidywaliśmy blisko miesięczny termin. W trakcie spotkań z rodzicami dwóch szkół podstawowych pojawiła się prośba, by termin konsultacji wydłużyć i nie widzę przeszkód, by tą prośbę spełnić – twierdzi wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. Nadal chcemy wdrożyć zaplanowane zmiany – rozbudować 7 szkół, przekształcić 4 z nich, powołać nową podstawową szkołę rejonową w Śródmieściu i utworzyć liceum na Grabówku. Harmonogram zmian dostosujemy do potrzeb rodziców – dodaje.
 
Cały koncept zmiany sieci szkół jest elementem prac strategicznych zaplanowanych do 2030 roku i dotyczy wydatkowania kwoty ok. 70 mln zł, rozbudowy 7 szkół i zmiany funkcjonowania 4 placówek. Wszystko ma służyć m.in. rozwiązaniu problemu zmianowości wynikającego głównie z przekształcenia szkół podstawowych z sześcioletnich w ośmioletnie. Zmiana terminu konsultacji nie wstrzymuje prac nad rozbudowami szkół i tworzeniu nowych funkcji w dotychczasowych budynkach. Z dniem 1 września 2020 roku w budynku obecnego Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV powstanie szkoła podstawowa rejonowa dla klas 1-8, a na ulicy Okrzei – w dotychczasowym budynku SP 52 tworzone będzie liceum.