2016/2017

Komitet naukowy Konkursu wiedzy o Gdyni

Konkurs wiedzy o Gdyni ma swój Komitet Naukowy, odpowiadający za poprawność merytoryczną i prawidłowość rozstrzygnięć, gwarantujący właściwy dobór źródeł będących bazą pytań konkursowych oraz rozstrzygający ewentualne wątpliwości.
Chcąc zapewnić wysoki poziom konkursu i zapewnić opiekę ekspercką nad zawartością merytoryczną, do udziału w pracach Komitetu Naukowego zaproszenie otrzymali:

prof dr hab Tadeusz Palmowski – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Geografii UG
dr inż. arch Marek Stępa – wiceprezydent Gdyni, wykładowca akademicki, urbanista
dr Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
dr Jarosław Kłodziński – radny miasta, badacz dziejów Gdyni, wykładowca akademicki
Małgorzata Sokołowska – dziennikarka, publicystka, autorka szeregu publikacji o Gdyni.
Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury w Gdyni
Natalia Chalimoniuk - Towarzystwo Miłośników Gdyni
Janusz Czarski - licenconowany przewodnik po Trójmieście
Paweł Różyński
Maja Wagner - Radna Miasta Gdyni  pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury