Aktualności

Pomóż zaprojektować polanę przy Osadzie Rybackiej

Zaproszenie dla mieszkańców na warsztaty

Komu powinna służyć i jak powinna wyglądać polana przy Osadzie Rybackiej na po rewitalizacyjnej odnowie? Jak sprawić, aby mieszkańcy chętnie odwiedzali to wyjątkowe miejsce? Odpowiedzi między innymi na te pytania będziemy poszukiwać podczas warsztatowych spotkań z mieszkańcami. W ich trakcie zbierzemy pomysły na takie zagospodarowania tego urokliwego zakątka, by powstał atrakcyjny teren rekreacyjny. Pierwsza okazja do przedstawienia swoich uwag - już we wtorek, 28 listopada.

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza do udziału w projektowaniu funkcjonalności i polany zlokalizowanej przy Osadzie Rybackiej. Urokliwy zakątek dzielnicy, który już dziś znany jest wielu mieszkańcom doceniającym przyrodnicze walory tego miejsca, może wkrótce przeobrazić się w bardzo atrakcyjny teren rekreacyjny, dający możliwość organizacji spotkań, pikników, wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu.

- W ramach rewitalizacji chcemy stworzyć na polanie przy Osadzie Rybackiej miejsce służące jak najszerszej grupie mieszkańców nie tylko najlbliższej okolicy – informuje Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych. - Wspólnie z mieszkańcami chcemy wypracować wytyczne odnośnie charakteru, funkcji i wyglądu polany. Przekażemy je architektom, aby powstał projekt najlepiej odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności, a także wpisujący się w wyjątkowe położenie i krajobraz tego miejsca.

Mają temu posłużyć warsztatowe spotkania, z których pierwsze odbędzie się 28 listopada o godz. 18 w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. A. Dickmana 14. Mieszkańcy będą mogli wyrazić własne pomysły i propozycje na temat zagospodarowania tego terenu. Wspólne projektowanie polany przy Osadzie Rybackiej z pewnością wniesie wiele cennych uwag dla przyszłego architekta, może też okazać się znakomitą formą integracji lokalnej społeczności. Kolejne spotkanie w czwartek, 7 grudnia, również o godz. 18.

Projekt „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.