Aktualności

Z mieszkańcami o przyszłości ul. Śliwkowej

Opis alternatywny uzytkownicy/k.pisera@lis.gdynia.pl/IMG_3534.JPG
Jak będzie zmieniał się Meksyk w toku rewitalizacji? W środę, 4 października w remizie Straży Pożarnej przy ul. Hutniczej 30 odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla poświęcone planom przebudowy ulicy Śliwkowej.
 
Kolejne spotkanie konsultacyjne na Meksyku dotyczyło tym razem stosunkowo niewielkiego terenu ulicy Śliwkowej. Ze względu na istotną kwestię odprowadzania deszczówki zalegającej na większym, przylegającym obszarze, zjawili się na nim również mieszkańcy sąsiadujących ulic. Właśnie kwestia wody stojącej na ulicy, stanowiącej ryzyko zalania dla przyległych posesji, zdominowała dyskusję na temat najbardziej niezbędnych prac w tym miejscu.
 
Konsultacje prowadziła Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego program rewitalizacji w Gdyni. Przedstawiła koncepcję wprowadzenia na ulicy ogrodu deszczowego, który przejąłby nadmiar wody zalegającej na drogach osiedlowych. – Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się, jaki projekt byłby najlepszy – proponowała Barbra Marchwicka. – Ogród ma przede wszystkim pomóc w uporaniu się z nadmiarem wody, z tego względu jego projekt (głębokość, dobór roślin) będzie przygotowany przez specjalistów. Powstanie ogrodu zmieni jednak sposób poruszania się po placu, dlatego przy jego projektowaniu ważne są także inne kwestie, choćby przejść skracających drogę przez jego środek. Jeśli znajdą się w nim ławki, huśtawki, stoliki szachowe, może to być miejsce spotkań sąsiedzkich.
 
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy jednogłośnie jednak uznali, że najważniejsze jest zadanie odprowadzenia nadmiaru wody. Ze względu na nachylenie terenu, sprawa ta była kluczowa m.in. dla osób mieszkających przy ul. Palmowej – gdzie gromadzą się opady z ulicy Śliwkowej. Pomysł ogrodu jako miejsca integracji lokalnej społeczności nie przekonał uczestników spotkania. Wskazywali oni na zbędność takiego rozwiązania – choćby ze względu na posiadanie własnych ogrodów przez mieszkańców.
 
Dyskusja dotyczyła również organizacji ruchu na przebudowanej ulicy. Podczas spotkania próbowano pogodzić potrzeby pieszych i kierowców – zarówno w kwestii poruszania się pojazdami, jak i parkowania. W podgrupach uczestnicy konsultacji naszkicowali swoje propozycje, które zostaną przekazane projektantom.