Aktualności

Zgłoś zabytek do prestiżowego konkursu

fot. Bartosz T. Wieliński (zdjęcie pochodzi z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie)

fot. Bartosz T. Wieliński (zdjęcie pochodzi z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie)

07.01.2022 r.

Gdynia prowadzi konsekwentną politykę w kwestii ochrony zabytków. Dzięki staraniom miasta, zarządców nieruchomości oraz różnego rodzaju instytucji i organizacji co roku kolejne budynki odzyskują dawne piękno. Rezultaty tych działań po raz kolejny mogą zostać zauważone i docenione. Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił właśnie tegoroczną edycję konkursu „Zabytek zadbany”. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia.


„Zabytek Zadbany” to coroczny konkurs, który organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Celem konkursu jest promocja właściwej opieki nad zabytkami, a także propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków oraz zwracanie uwagi na istotę podejmowania tego typu działań. Jury przyznaje nagrodę w kilku kategoriach. W tym roku wyróżnienie można zdobyć za:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  • rewaloryzację przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założeń dworskich i pałacowych);
  • adaptację obiektów zabytkowych;
  • architekturę i budownictwo drewniane;
  • zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Nagradzane budowle charakteryzują się wzorowym prowadzeniem prac konserwatorskich, adaptacyjnych i badawczych.

Z kolei w kategorii specjalnej, dotyczącej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem, ocenie podlegają długotrwałe, a zatem co najmniej dziesięcioletnie działania. Kapituła zwraca tu szczególną uwagę na systematyczność i stałą opiekę nad zabytkiem. Oceniane są także: forma i poziom wykonanych prac, zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej oraz stan obiektu po przeprowadzeniu prac.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Zgłoszenia mogą nadsyłać właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. W tym roku po raz pierwszy w konkursie będą mogły wziąć udział zabytkowe nekropolie. Laureaci otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia zabytku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: olsztyn@nid.pl
tel.: +48 89 521 26 87


Lista nominowanych do nagród obiektów zostanie opublikowana najpóźniej 31 maja. W 2021 roku nominację zdobył odrestaurowany gmach główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Laureatów plebiscytu poznamy w listopadzie.

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.