Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Gdynia członkiem prestiżowej organizacji Docomomo*

6.Międzynarodowa Konferencja o architekturze modernizmu w Europie i w Gdyni

6.Międzynarodowa Konferencja o architekturze modernizmu w Europie i w Gdyni

W czwartek, 24 maja o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 rozpocznie się konferencja „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja". João Belo Rodeia, przedstawiciel organizacji DOCOMOMO*,  wręczy Gdyni certyfikat poświadczający jej członkostwo. Konferencja potrwa ona do 26 maja.
 


Obrady w czwartek i piątek (24 i 25 maja) są otwarte dla publiczności, a w sobotę (26 maja) odbędzie się specjalnie zorganizowany dla prelegentów objazd po Gdyni. Całe wydarzenie jest wpisane w ramy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. To już szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”.
 
- Spotkania znawców modernizmu z Polski, Europy i spoza Europy odbywają się co dwa lata. Śmiało można powiedzieć, że w Polsce to obecnie najważniejsze wydarzenie o tym charakterze. W pierwszym dniu konferencji, od godziny 16, będzie można wysłuchać wystąpień poświęconych wyłącznie tematom gdyńskim (szczegóły w programie poniżej). Drugi dzień konferencji rozpocznie się o godz. 9.  Wówczas zostaną wręczone medale „Civitas e Mari” osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji i ochronie dziedzictwa modernizmu – informuje dr inż. arch. Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.
 
Brytyjski historyk architektury, pisarz i fotografik Edward Denison tak w 2016 roku wspominał swoje wizyty w Gdyni: - Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy w 2012 r., nic nie wiedziałem o Gdyni. W 2014 r. poproszono mnie, abym opowiedział o moich badaniach nad modernizmem w północno-wschodnich Chinach, w Mandżurii. Rozbudowywali ją Japończycy w tym samym czasie, gdy Polacy tworzyli Gdynię, czyli w latach 30-tych ubiegłego wieku. Podobnie jak wasze miasto zaplanowano je zaledwie w ciągu 5, 10 lat i wybudowano, korzystając z wzorów architektury modernistycznej.

Jeremie Hoffmann, historyk architektury i konserwator zabytków z miasta Tel-Aviv Jafa (Izrael), nie ukrywa swojego oczarowania Gdynią: - Jest to moja trzecia wizyta w Gdyni. W 2012 zostałem zaproszony, żeby wygłosić wykład na temat modernizmu w Tel Awiwie, czyli o „Białym Mieście”, a właściwie o jego modernistycznego centrum, które w 2003 roku zostało wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wtedy jeszcze nic nie wiedziałem o Gdyni i muszę przyznać, że zostałem bardzo zaskoczony. I to całkowicie! W pewnym sensie się zakochałem. Moją pierwszą myślą było, że Gdynia jest zdecydowanie niedoceniana (jako miasto) z punktu widzenia dziedzictwa modernizmu. Czułem to bardzo mocno. Śmiało możemy ją porównać do takich miast wpisanych na listę UNESCO, jak Czandigarh, Le Havre, czy Berlin (wypowiedź z 2016 roku).


 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; patronat naukowy: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS; patronat medialny: gdynia.pl, Radio Gdańsk, TVP 3 Gdańsk, trojmiasto.pl, Spotkania z Zabytkami, Renowacje i Zabytki.

Pełny program konferencji:
Czwartek, 24 maja 2018 r.
10:00  Rozpoczęcie konferencji
uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji DOCOMOMO 
 
10:30 SESJA 1
1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania.
Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island / Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy.
2. dr inż. Wido Quist, DOCOMOMO Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Delft, Holandia,
30 years of Modernizing Modernism in the Netherland. / 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii.
3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków,
Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera.
4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego, Kowno, Litwa,
Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement / Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem.

PRZERWA

13:00  SESJA 2
5. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa, Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945 – 1960. Podstawy, rozwój i architektura.
6. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska, Poznań
Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich.
7. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa,
Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej.
8. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków,
Modernizm w Nowej Hucie.
9. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka, Łódź, Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi.

PRZERWA 15:00 – 16:00
16:00 SESJA 3 – BLOK GDYŃSKI

10. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej.
11. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/ Gdynia
Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje.
12. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia
Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków.
13. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia,
„Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu.
14. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Warszawa
Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe.

Piątek,  25 maja 2018 r.
9:00 Uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu

9:30 SESJA 1
1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków,
Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków, Tel Awiw-Jafa, Izrael,
From early to Post, HUL approach in Modern cities / Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne - rozwój koncepcji.
3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy,
Modern architecture at the test of time / Architektura modernistyczna wobec próby czasu.
4. prof. nadzw. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia, Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage / Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa.
5. Carsten Bauer, (Meisterschüler), Schaustelle Nachkriegsmoderne, Berlin, Niemcy,
Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection / Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie.

PRZERWA

12:30 SESJA 2
6. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego, Asmara, Erytrea,
Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives / Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy.
7. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice,
Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja.
8. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław,
Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” - kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym.
9. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin
Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie.
10. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska, Kraków,
Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony.
11. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Gdańsk/ Gdynia,
 Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji.

PRZERWA 15:00 – 16:00

16:00 SESJA 3
12. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa,
Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie.
13. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina,
Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie.
14. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie, Republika Południowej Afryki,
Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings / Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w  projektach niskiej zabudowy mieszkalnej.
15. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź,
Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego.
16. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Gliwice,
Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w.
 
* Docomomo to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie tworzenia dokumentacji i badań naukowych na temat modernizmu w architekturze, a także rozpowszechnianie wśród opinii publicznej informacji na temat jego znaczenia kulturowego. Nazwa stowarzyszenia, będąca skrótem od International Working Party for Document and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement oznacza dosłownie Międzynarodowe Zrzeszenie na rzecz Dokumentacji i Konserwacji Obiektów Budowlanych Modernizmu. Docomomo zostało założone w 1988 w Eindhoven. W 2002 roku centrala Docomomo przeniosła się do Paryża. Obecnie w wielu krajach świata istnieją narodowe sekcje, określane jako national working parties.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 21.05.2018 10:00
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.05.2018 15:12
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także