Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2002 rok

Kościół NMP Królowej Polski ul. Armii Krajowej 45
Konserwacja schodów kamiennych przy wejściu do kościoła
Fotografie:


1. Kościół od strony południowej


Kościół NMP Królowej Polski - 1


2. Główne wejście do kościoła


Kościół NMP Królowej Polski - 2


3. Stopnie do kościoła


Kościół NMP Królowej Polski - 3


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK, ul. 3 Maja 27/31
Konserwacja elewacji północnej (od ul. 10 Lutego)
Fotografie:


1. Budynek w okresie międzywojennym, po wzniesieniu pierwszej części


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 1


2-3. Zniszczenia kamiennych płyt okładzinowych elewacji przed rozpoczęciem konserwacji


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 2 - zniszczeni 1

Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 3 - zniszczenia - 2


4. Prace na rusztowaniu przy elewacji północnej


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 4


5. Ciśnieniowe czyszczenie okładziny z płyt wapiennych


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 5


6. Informacja o dofinansowaniu prac konserwatorskich


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 6


7. Elewacja północna po zakończeniu konserwacji


Budynek mieszkalny Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK - 7


Opracowanie: Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni