Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2005 rok

W roku 2005 Gmina Gdynia dofinansowała następujące prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:

1) Renowacja stolarki okiennej i remont dachu nad kaplicą zabytkowego budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Starowiejska 2 w Gdyni

Klasztor Sióstr Miłosierdzia

2) Kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacji południowej (od strony ul. Batorego) domu mieszkalnego Funduszu  Emerytlnego BGK ul.  3 Maja 27-31  w Gdyni
FE BGK przed remontem 
stan przed remontem                                            stan w trakcie remontu
FE BGK po remoncie elewacja południowa

Stan po remoncie


3) Kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej oraz naprawa pokrycia dachowego budynku przy Skwerze Koćciuszki 10 - 12 w Gdyni (Kamienica Pręczkowskich)
Kamienica Pręczkowskich 1

 
Kamienica Pręczkowskich 2

4) Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznejna zabytkowej willi "Zosieńka" przy ul. Sędzickiego 22 w Gdyni
Willa Zosieńka przed remontem dachu Willa Zosieńka po remoncie dachu
Stan budynku pzred wykonaniem pokrycia           Stan budynku po wykonaniu nowego pokrycia
dachu                                                                     dachu