Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2006 rok

W roku 2006 przyznano dotacje dla 11 obiektów zabytkowych, między które rozdzielono kwotę 600 000 zł. Zrealizowano 10 inwestycji a łączna kwota wykorzystanych dotacji wynosiła 536 611, 50 zł.

1) Kamienica Krenskich, ul. Świętojańska 55
Współwłaściciele tego budynku wystąpili o dofinansowanie remontu elewacji frontowych. Kamienica ta zbudowana została w 1939 roku, ale otynkowano ją dopiero po wojnie. Nie zachowały się materiały archiwalne ukazujące oryginalną kolorystykę budynku, dlatego nową kolorystykę ustalono częściowo na podstawie odczyszczonych fragmentów elewacji a częściowo dostosowując do lokalnych warunków.

Świętojańska 55 przed remontemŚwiętojańska 55 w trakcie remontu
Stan budynku przed  i w trakcie remontu

Filar i boniowany tynk

Boniowany tynk oraz filar. Widok z rusztowania w trakcie prac
KAmienica Krenskich po remoncie
Kamienica po  remoncie

2) Willa „Zosieńka", ul. Sędzickiego 22
Dla tego obiektu przyznano dotację na wykonanie ogrodzenia.
Willa Zosieńka z ogrodzeniem 1Willa Zosieńka z nowym ogrodzeniem


3) Kamienica z kinem, Skwer Kościuszki 10 - 12 (Kamienica Pręczkowskich)
Dotację przyznano na remont elewacji wraz z oknami i drzwiami wejściowymi. Remont ten był kontynuacją rozpoczętego w 2005 roku obejmującego remont części elewacji od strony ul. Żeromskiego. W roku 2006 prace obejmowały drugą część elewacji od ul. Żeromskiego oraz od strony Skweru Kościuszki. Na zdjęciu wykonanym z rusztowania, na poziomie 2 piętra widoczny jest fragment żeberkowanego tynku na filarze międzyokiennym. Jest to jeden z detali charakterystycznych dla architektury modernistycznej. Na fotografii dobrze widoczne są fragmenty oryginalnego tynku barwionego w masie ( kolor jasnoróżowy) przykryte warstwą farby olejnej w kolorze żółtym i warstwą kurzu.


Pręczkowscy front
Stan budynku przed remontem elewacji od strony Skweru Kościuszki
Pręczkowscy w trakcie prac
Widok budynku w trakcie remontu elewacji. Widoczny odnowiony w 2005 roku fragment elewacji od ul. Żeromskiego.
tynk żeberkowany
Fragment filarka międzyokiennego z różowego tynku, przykrytego warstwą żółtej farby.

Kamienica Pręczkowskich po remoncie
Widok kamienicy po zakończeniu prac.

4) Pieta z Chyloni własność parafii p.w. św. Mikołaja w Gdyni.
Z przyznanej dotacji sfinansowano badania historyczne oraz konserwatorskie rzeźby oraz przeprowadzono jej gruntowną konserwację. Dzięki badaniom stylistycznym dr Andrzeja Wozińskiego ustalono czas powstania rzeźby na około 1430 rok, co pozwala powiedzieć, że jest to najstarszy tego typu zabytek sztuki sakralnej na terenie Gdyni. Konserwacja rzeźby obejmowała całą jej strukturę, usunięto wtórne warstwy polichromii a na podstawie zachowanych fragmentów warstw oryginalnych i analogii do innych dzieł z tego okresu ustalono aktualną kolorystykę.Pieta przed konserwacją           Odwrocie rzeźby
Pieta przed konserwacją. Widok of frontu oraz odwrocie rzeźby.

W trakcie prac 1
Fragment rzeźby po odczyszczeniu.
W trakcie prac 2
Fragment rzeźby w trakcie prac. Fot. A. Woziński

po konserwacji 1

Fragment rzeźby po konserwacji.

Rzeźba po konserwacji
Rzeźba po konserwacji

5) Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, ul. Starowiejska 2
Program konserwacji obejmował renowację elewacji frontowych wraz z częścią wejściową z kolumnami
Klasztor przed remontem

Widok elewacji klasztoru przed remontem

Klasztor w trakcie remontu

Budynek w trackie remontu. Widoczny odsłonięty cokół budynku i odczyszczona elewacja wejścia do kaplicy.
Klasztor w trakcie remontu 3

Elewacja w trakcie remontu. Nad wejściem widoczna naniesiona próbka kolorystyczna.

Klasztor po remoncie

Widok budynku klasztoru po remoncie.

6) Dawny Gmach Biura Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38
Dotacja została przyznana na remont dachu głównej części budynku, w którym mieszkał i pracował inż. Tadeusz Wenda.
dawne Biuro Budowy Portu

Dawne Biuro Budowy Poru. Widok przed remontem dachu.
BBP w trakcie remontu

Widok budynku w trakcie trwania remontu
BBP z góry
Dach nad główną częścią budynku po remoncie. Widok z lotu ptaka.

7) Budynek mieszkalny Funduszu Kwaterunku Wojskowego, ul. Morska 67.
Projekt tego budynku wyszedł spod ręki Mariana Lalewicza, który również zaprojektował dla Marynarki Wojennej w Gdyni zespół budynków Dowództwa Floty na Oksywiu oraz budynek banku przy ul. Wójta Radtkego. Kamienica przy ul. Morskiej 67 składa się z połączonych ze sobą 3 brył i ma aż 11 elewacji. W 2006 roku odnowiono centralną część elewacji frontowej. Ze względu na rozmiar prac remontowych są one przeprowadzane w kilku etapach.
Morska 67 przed remontem
Wygląd elewacji frontowej budynku przed remontem
Morska 67 w trakcie remontu
Część centralna w trakcie trwania prac
Morska 67 w trakcie trwania 2

Morska 67 po remoncie
Widok po zakończeniu perwszego etapu prac

8) Kamienica Ogończyka - Blocha i Mazalona - ul. Świętojańska 122.
Dotacja została przyznana na remont dachu, ale w głównej mierze na odrestaurowanie elewacji od strony ul. Świętojańskiej i al. Piłsudskiego. Budynek ten zlokalizowany w miejscu o doskonałej ekspozycji miał elewacje zachowane w fatalnym stanie. Duże powierzchnie tynków odpadły w wielu miejscach, w innych były odparzone i usunięto je. Tynki te należały do tynków szlachetnych zawierających drobinki miki, połyskujące w słońcu. Ze względu na duże powierzchnie uzupełnień zdecydowano scalić powierzchnie tynków malując całe elewacje. Na fotografii widać próbki kolorów umieszczone w górnej części elewacji.
Św 122 przed remontem całość
Elewacja budynku od strony al. Marsz J. Piłsudskiego przed remontem
Św 122 przed remontem 2
Fragment elewacji od str. ul. Świętojańskiej przed remontem. Widoczne duże ubytki w tynku.
Św 122 w trakcie rem 1
Fragment elewacji budynku w trakcie remontu. Nad rusztowaniami widoczne prostokąty z próbkami kolorystyki elewacji.
Św 122 w trakcie 2
Kamienica w trakcie trwania remontu.
Św 122 w trakcie rem 3

Św 122 po remoncie
Widok kamienicy po remoncie.

9) Budynek mieszkalny dawnego Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego - ul. 3 Maja 27 - 31.


Budynek ul. 3 Maja 27-31Dotacja dla tego budynku, została przeznaczona na odnowienie wnętrza bramy od strony ul. 3 Maja. Największym wyzwaniem było uzupełnienie posadzki ceramicznymi płytkami o charakterystycznym kształcie - gorsecikami. Ponadto zakonserwowano lastrykowe filary w bramie oraz odczyszczono ścienną okładzinę ze sztucznego kamienia.
Widok ogólny budynku


Gorseciki oryg.
Posadzka w bramie budynku ułożona z "gorsecików"
Brama 3 Maja remont
Wnętrze bramy w trakcie remontu
Brama 3 Maja filar
Filar z okładziną lastrykową w remontowanym wnętrzu bramy.
3 Maja nowe gorseciki
Posadzka w trakcie prac.
3 Maja posadzka