Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2010 rok

Prace konserwatorskie, wykonane w 2010r., dofinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.

1. Remont elewacji kamienicy przy ul. Abrahama 28.
W ramach prac konserwatorskich oczyszono, uzupełniono oraz odnowiono tyniki wapienne z domieszką miki oraz poddano renowacji powierzchnie lastryka cokołu, płycin i gzymsów.

abrachama 28 01
Kamienica przy ul. Abrahama 28 przed remontem

abrachama 28 02
Kamienica w trakcie prac konserwatorskich

abrachama 28 po remoncie
Budynek po renowacji

abrachama 28 po renowacji
Narożnik budynku po renowacji

2. Wykonanie projektu budowlanego rekonstrukcji willi "Szczęść Boże" przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6.

Willa Szczęść Boże
Willa "Szczęść Boże", dla której wykonano projekt renowacji

3. Remont dachu, rekonstrukcja stolarki okiennej oraz restautacja drzwi wejściowych willi przy ul. Chylońskiej 112.
W ramach prac pokryto całkowicie dach nową dachówką karpiówką kładzioną podwójnie w koronkę, wykonano nową instalację odgromową, przemurowano komin oraz wymieniono stare opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe. Ponadto zrekonstuowano orginalną stolarkę okienną oraz odrestaurowano główne oraz boczne drzwi do budynku.
chylonska 112 01
Dach willi przed renowacją

chylonska 112 w trakcie prac
W trakcie kładzenia dachówki

chylonska 112 02
Dach budynku po renowacji

chylonska 112 03

Drzwi wejściowe przed renowacją


chylonska 112 04
Drzwi wejściowe po renowacji

4. Renowacja elewacj zachodniej w części wysokiej i średniej Domu Żeglarza Polskiego - obecnie budynek Akademi Morskiej przy al. Jana Pawła II 3.

Jana Pawła II 3 01
Fragment elewacji przed renowacją

Jana Pawła II 3 02
Budynek po renowacji

5. Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego przy pl. Konstytucji 5.
W ramach dotowanych prac oczyszczono i zrekonstruowano szlachetny tynk typu "baranek" na elewacjach budynku, poddano konserwacji okładziny wykonane z piaskowca, wykonano renowację tynku przyziemia imtującego kamień oraz zrekonstruowano cokół elewacji w technologii lastrico. Ponadto wymieniono parapety okienne (oprócz ryzalitu środkowego) oraz poddano konserwacji parapety ryzalitu środkowego, część rur spustowych. Koserwacji poddano m.in. także orginalną stolarkę okienną, kraty piwnicznych okien usytuowanych od ul. Jana z Kolna) oraz orginalnych opraw świetlnych.


sąd przed renowacją
Elewacja frontowa budynku Sądu Rejonowego przed renowacją

pl konstytucji 5 02
Fragment elewacji przed renowacją

pl konstytucji 5 po remoncie
Elewacja frontowa po renowacji

pl konstytucji 5 po remoncie
Fragment elewacji po renowacji

6. Czyszczenie i modernizacja stolarki stalowej na klatce II w budynku mieszkalnym FE BGK przy ul. 3 Maja 27-31.
W trakcie remontu poddano renowacji okna klatki schodowej nr II - oczyszczono i odmalowano stolarkę, wymieniono szyby oraz zrekonstruowano mechnizm otwierania okien.
 
3 maja 27-31 02
Okno po renowacji


7. Rekonstrukcja nawierzchni podwórza zachodniego dawnego Domu FKW, obecnie budynek mieszkalny, przy ul. Morskiej 67.

8. Remont dachu oraz przygotowanie dokumentacji renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Słupeckiej 9.

Słupecka 9
Budynek przy ul. Słupeckiej 9

Słupecka 9 - dach
Dach budynku po wykonaniu remontu

9. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej w Kamienica Hundsdorffa przy ul. Starowiejskiej 7.

10. Remont dachu kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. św. Mikołaja 1.

Kościół św. Mikołaja
Kościół św. Mikołaja

dach Kościoła św. Mikołaja
Dach budynku kościoła po remoncie

11. Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 27a.

12. Remont elewacji kamienicy przy ul. Kilińskiego 9.

kilińskiego 9 przed renowacją
Budynek przed renowacją

kilińskiego 9 po renowacji
Budynek po renowacji

13. Remont dachu stromego kamienicy przy Skwerze Kościuszki 22.

Skwer Kościuszki 22 - przed remontem dachu
Kamienica przy Skwerze Kościuszki 22 przed remontem dachu

Skwer Kościuszki 22 - po remoncie dachu
Dach kamienicy po remoncie


Skwer Kościuszki 22 - dach
Nowa dachówka na dachu budynku

14. Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 50b.
W trakcie prac poddano renowacji tynki, odnowiono balkony, oczyszczono oraz poddano konserwacji cokół.
 
piłsudskiego 50b 01
Budynek przed wykonaniem prac.

piłsudskiego 50b 02
Elewacja budynku w czasie prac

piłsudskiego 50b 03
Fragment budynku po zakończeniu prac remontowych

15. Remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej kamienicy przy ul. Starowiejskiej 32.

starowiejska 32 01
Elewacja frontowa przed renowacją

starowiejska 32 po renowacji
Elewacja frontowa po renowacji

16. Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Świętojańskiej 71.

świętojańska 71 przed remontem
Elewacja frontowa przed remontem

świętojańska 71 po remoncie
Elewacja frontowa po remoncie

17. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul. Świętojańskiej 91.

świętojańska 91 przed remontem
Elewacja frontowa przed remontem

świętojańska 91 po remoncie
Elewacja frontowa po remoncie

18. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul. Wójta Radtkego 43.

wójta radtkego 43 przed renowacją
Elewacja frontowa przed remontem

Wójta Radtkego 43 po renowacji
Elewacja frontowa po renowacji