Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2011 rok

Prace konserwatorskie, wykonane w 2011 r., dofinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.

1. Remont elewacji willi, ul. Chylońskiej 112.
W ramach prac konserwatorskich oczyszono, uzupełniono oraz odnowiono tyniki oraz poddano renowacji m.in. kolumny z głowicami jońskimi, reprezentacyjne schody wejściowe do budynku, rowkowane gzymsy i cokół.

Dotacje 2011 - Chylońska 112 przed remontem 1
Willa przy ul. Chylońskiej 112 przed remonetem elewacji

Dotacje 2011 - Chylońska 112 przed remontem 2
Kolumna w trakcie prac renowacyjnych

Dotacje 2011 - Chylońska 112 przed po remoncie 1
Willa przy ul. Chylońskiej 112 po remoncie elewacji

Dotacje 2011 - Chylońska 112 po remoncie 2
Cokół willi po remoncie

Dotacje 2011 - Chylońska 112 po remoncie 3
Głowice kolumn po renowacji


2. Remont elewacji Domu Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3
W ramach prac konserwatorskich wykonano kolejny etap remontu elewacji budynku - elewacja wschodnia i południowa.
Dotacje 2011 - Jana Pawła II 3 po remoncie 1
Wyremontowane elewacje budynku Domu Żeglarza Polskiego

3. Renowacja drzwi bocznych do budynku Sądu Rejonowego, Plac Konstytucji 5.
W ramach prac konserwatorskich oczyszczono i odnowiono drzwi boczne do budynku Sądu Rejonowego.

4. Renowacja klatki schodowej nr VIII w Domu F.E. BGK, ul. 3 Maja 27-31.
W trakcie remontu poddano renowacji okna klatki schodowej nr VIII - oczyszczono i odmalowano stolarkę, wymieniono szyby oraz zrekonstruowano mechnizm otwierania okien.
Dotacje 2011 - 3 Maja 27/31 po remoncie 1
Stolarka klatki nr VII po renowacji

Dotacje 2011 - 3 Maja 27/31 po remoncie 2
Stolarka klatki nr VII po renowacji

5. Remont dachu i lukarn budynku d. hotelu "Bristol", ul. Starowiejska 1
W ramach realizowanych prac wymieniono uszkodzone elementy więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachowe oraz wyremontowano lukarny.
Dawny hotel Bristol - Starowiejska 1 - przed remontem dachu 1
Dawny hotel Bristol - Starowiejska 1 - przed remontem dachu

Dawny hotel Bristol - Starowiejska 1 - przed remontem dachu 2
Dawny hotel Bristol - Starowiejska 1 - przed remontem dachu

Starowiejska 1 - w trakcie remontu dachu 1
Starowiejska 1 - w trakcie remontu dachu

Starowiejska 1 - w trakcie remontu dachu 2
Starowiejska 1- w trakcie remontu dachu

Starowiejska 1 - po remoncie dachu
Wyremontowany dach na d. hotelu "Bristol" przy ul. Starowiejskiej 1

6. Wymiana stolarki okiennej w d. Koszarach Marynarskch, ob. Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69.

7. Renowacja głównych drzwi do budynku kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 1.
Dotacje 2011 - św Mikołaja 1 w trakcie 1
Remont drzwi głównych do kościoła.

Dotacje 2011 - św Mikołaja 1 w trakcie 1
Fragment drzwii poddawanych renowacji.

Dotacje 2011 - św Mikołaja 1 po remoncie 1
Drzwi po renowacji.

8. Remont dachu willi Danuta, ul. Mickiewicza 31.
W ramach prac wykonano wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Dotacje 2011 - Mickiewicza 31 przed remontem
Willa Danuta przed remonetem dachu.

Dotacje 2011 - Mickiewicza 31 po remoncie
Po wykonaniu remontu.

9. Remont dachu kamienicy, ul. Starowiejskiej 11.
Starowiejska 11 - dach po remoncie 1
Starowiejska 11 - wyremontowany dach budynku
 
Starowiejska 11 - dach po remoncie 2
Starowiejska 11 - wyremontowany dach budynku

10. Remont elewacji frontowej wraz z balkonami budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Bema 27.
W trakcie prowadzonych prac wykonano remont elewacji frontowej oraz balkonów, w tym odtworzono charakterystyczne rowkowania na płytach balkonowych praz wyremontowano balustrady.
Dotacje 2011 - Bema 27 przed remontem
Budynek przy ul. Bema 27 przed remontem

Dotacje 2011 - Bema 27 przed remontem 2
Detal balkonu przed renowacją

Dotacje 2011 - Bema 27 po remoncie 1
Budynek po remoncie

Dotacje 2011 - Bema 27 po remoncie 2
Płyty balkonowe po renowacji

11. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy, ul. Świętojańskiej 34.
Świętojańska 34 - przed remontem
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 34 przed remontem elewacji

Świętojańska 34 - po remoncie - front
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 34 po remoncie

Świętojańska 34 - po remoncie - tył
Elewacja tylna kamienicy przy ul. Świętojańskiej 34 po remoncie

12. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy, ul. Świętojańskiej 61.
Świętojańska 61 - tył - przed remontem
Elewacja tylna kamienicy przy ul. Świętojańskiej 61 przed remontem

Świętojańska 61 - tył balkon - przed remontem
Zniszczone płyty balkonowe w tylnej elewacji kamienicy przy ul. Świętojańskiej 61

Świętojańska 61 - tył - przed remontem
Elewacja tylna kamienicy przy ul. Świętojańskiej 61 po remoncie

Świętojańska 61 - tył balkon - po remoncie
Wyremontowane balkony w elewacji tylnej budynku przy ul. Świętojańskiej 61

13. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy, ul. Świętojańskiej 75.
Świętojańska 75 - elewacja frontowa przed remontem
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 75 przed remontem

Świętojańska 75 - elewacja frontowa po remoncie
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 75 po remoncie

14. Remont elewacji frontowej wraz z balkonami oraz renowacja portalu , ul. Świętojańskiej 87.
W ramach prac przeprowadzono remontelewacji frontowej z balkonami, oraz odrestaurowano wartościowy podwójny portal wejściowy do kamienicy wykonany z czerwonego lastryka.
Świętojańska 81 - elewacja frontowa przed remontem
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 87 przed remontem

Świętojańska 87 - portal przed remontem
Portal przed pracami restauratorskimi

Świętojańska 87 - portal w trakcie
Portal w trakcie prac restauratorskich.

Świętojańska 87 - elewacja frontowa po remoncie
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 87 po wykonaniu prac konserwatorskich

Świętojańska 87 - portal po remoncie
Detal portalu po przeprowadzonej renowacji

15. Remont elewacji - etap I, ul. Świętojańskiej 108.
Świętojańska 108 - przed remontem
Kamienica pzed przeprowadzonymi pracami

Świętojańska 108 - po remoncie
Kamienica po przeprowadzeniu prac

16. Remont rynien oraz opierzeń,  ul. Traugutta 2.