Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

2012 rok

Prace konserwatorskie, wykonane w 2012 r., dofinansowane w ramach dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.

1. Remont dachu willi "Szczęść Boże", ul. I Armii Wojska Polskiego 6.
W ramach prac konserwatorskich naprawiono więźbę dachową, wymieniono pokrycie dachowe - użyto nowej dachówki ceramicznej, o analogicznym kształcie i kolorze wyprodukowanej tradycyjnymi metodami wypału w piecu węglowym - oraz odrestaurowano stolarkę okienną w dachu.

Willa
Willa "Szczęść Boże" przed remontem dachu.

I Armii Wojska Polskiego 6 - wybór dachówki
I Armii Wojska Polskiego 6 - wybór dachówki

I Armii Wojska Polskiego 6 - w trakcie kładzenia nowej dachówki
I Armii Wojska Polskiego 6 - w trakcie kładzenia nowej dachówki

I Armii Wojska Polskiego 6 - w trakcie kładzenia nowej dachówki
I Armii Wojska Polskiego 6 - w trakcie kładzenia nowej dachówki

2. Remont elewacji Domu Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3
W ramach prac konserwatorskich wykonano kolejny etap remontu elewacji budynku - tj. remont elewacji części niskich wraz z remontem przejścia pod budynkiem oraz strefy wejścia głównego do budynku.

al. Jana Pawła II 3 - strefa głównego wejścia przd pracami konserwatorskimi
al. Jana Pawła II 3 - strefa głównego wejścia przed pracami konserwatorskimi

al. Jana Pawła II 3 - strefa głównego wejścia po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w 2012 r.
al. Jana Pawła II 3 - strefa głównego wejścia po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w 2012 r.

3. Rekonstrukcja drzwi bocznych do budynku Sądu Rejonowego oraz opracowanie projektu rekonstrukcji drzwi głównych do budynku, Plac Konstytucji 5.
W ramach dotacji wykonano rekonstrukcję pochwytów drzwi bocznych do budynku oraz opracowano projekt rekonstrukcji drzwi głównych do budynku.

Boczne wejście do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przed pracami konserwatorskimi wykonanymi w 2011-2012 r.
Boczne wejście do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przed pracami konserwatorskimi wykonanymi w 2011-2012

Po lewej oryginalny pochwyt drzwii bocznych do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, natomiast po prawej rekonstrukcja wykonana w ramach dotacji.
Po lewej oryginalny pochwyt drzwi bocznych do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, natomiast po prawej rekonstrukcja wykonana w ramach dotacji.

Plac Konstytucji 5 - boczne wejście do budynku Sądu Rejonowego po remoncie drzwi w 2012 r.
Plac Konstytucji 5 - boczne wejście do budynku Sądu Rejonowego po remoncie drzwi w 2011 i 2012 r.

4. Remont dachu willi "Sokola", ul. Sieroszewskiego 7.
Remont dachu zabytkowej willi "Sokola" obejmował remont konstrukcji więźby dachowej, świetlika, pokrycia dachowego oraz opierzeń, obróbek blacharskich oraz orynnowania.

Willa Sokola, ul. Sieroszewskiego 7
Willa Sokola, ul. Sieroszewskiego 7

5. Remont elewacji d. domu czynszowego A. i B. Konopków od strony ul. Słupeckiej i ul. Pomorskiej, ul. Słupecka 9 .
W trackie prac konserwatorskich przywrócono oryginalny wygląd elewacjom od strony ulic, z szczególnym uwzględnieniem pierwotnej kolorystyki oraz fakturowania poszczególnych fragmentów elewacji.

Budynek mieszkalny przy ul. Slupeckiej 9 przed renowacją w 2012 r.
Budynek mieszkalny przy ul. Słupeckiej 9 przed renowacją w 2012 r.

Dobiernanie kolorystyki na podstawie próbek pobranych z budynku przy ul. Słupeckiej 9
Dobiernanie kolorystyki na podstawie próbek pobranych z budynku przy ul. Słupeckiej 9

Uzupełnianie ubytków w cyklinie w parterze budynku przy ul. Słupeckiej 9
Uzupełnianie ubytków w cyklinie w parterze budynku przy ul. Słupeckiej 9.

Wyremontowane w 2012 r. elewacje budynku przy ul. Słupeckiej 9
Wyremontowane w 2012 r. elewacje budynku przy ul. Słupeckiej 9.

6. Remont elewacji frontowej powyżej parteru d. hotelu "Bristol", ul. Starowiejska 1
W ramach realizowanych prac oczyszono, naprawiono i poddano konserwacji wyprawę tynkarską elewacji frontowej powyżej kondygnacji parteru, przywracając jej pierwotny kolor.

D. hotel Bristol przed remontem elewacji
D. hotel Bristol przed remontem elewacji.

Starowiejska 1 - po remoncie elewacji
D. hotel Bristol po remoncie elewacji przeprowadzonym w 2012 r.

7. Renowacja drzwi do budynku kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 1.

Kościół Św. Mikołaja w Chyloni
Kościół Św. Mikołaja w Chyloni.

Wejście do starej części kościoła pw. Św. Mikołaja w Chyloni. Środkowe drzwii zostały wyremontowane w 2011 r., natomiast boczne w 2012 r.
Wejście do starej części kościoła pw. Św. Mikołaja w Chyloni. Środkowe drzwi zostały wyremontowane w 2011 r., natomiast boczne w 2012 r.

8. Remont elewacji frontowej i tylnej bliźniaczej kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a przed remontem
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a przed remontem.

Portal wejściowy do kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a w trakcie prac konserwatorskich.
Portal wejściowy do kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a w trakcie prac konserwatorskich.

Elewacja od strony podwórza kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a przed remontem
Elewacja od strony podwórza kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a przed remontem.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a po remoncie.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a po remoncie.

Elewacja tylnakamienicy przy ul. 10 Lutego 35-35a po remoncie.

9. Remont elewacji od strony ulic Świętojańskiej i Armii Krajowej budynku przy ul. Świętojańskiej 44 / Armii Krajowej 21
W trakcie prowadzonych prac wykonano remont elewacji wyższych kondygnacji wykończonych tynkiem oraz poddano pracom konserwatorskim okładzinę z czerwonego piaskowca w strefie parteru.

Dawny budnyek PAGED-u przy ul. Świętojańskiej 44 przed remontem elewacji
Dawny budnyek "PAGED-u" przy ul. Świętojańskiej 44 przed remontem elewacji.

Swiętojańska 44 - po remoncie
Dawny budnyek "PAGED-u" przy ul. Świętojańskiej 44 po przeprowadzonych pracach konserwatorskich

10. Remont elewacji kamienicy przy ul. Świętojańskiej 89 / I armii Wojska Polskiego 2
W trakcie prowadzonych prac wykonano remont wszystkich elewacji z wyłączeniem strefy parteru od strony ulic Świętojańskiej i I Armii Wojska Polskiego.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 89 przed remontem elewacji
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 89 przed remontem elewacji.

Świętojańska 89 - po remoncie w 2012 r.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 89 - po remoncie w 2012 r.

11. Remont elewacji frontowej j kamienicy, ul. Świętojańskiej 105.
W ramach prac konserwatorskich oczyszczono i uzupełniono szlachetną wyprawę tynkarska elewacji.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 przed pracami konserwatorskimi.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 przed pracami konserwatorskimi.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 w trakcie prac
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 w trakcie prac

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w 2012 r.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w 2012 r.

Kamienica przy Świętojańskiej 105 - pola elewacji wykonane z tynku szlachetnego z wyrazistym kruszywem zostały podzielone żłobkowanymi pasmami w kolorze jasnozielonym
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 105 - pola elewacji wykonane z tynku szlachetnego z wyrazistym kruszywem zostały podzielone żłobkowanymi pasmami w kolorze jasnozielonym. Po kilku próbach udało dobrać się kruszywo oraz zaprawę zbliżone do oryginalnych, co umożliwiło uzupełnienie ubytków.

12. Remont elewacji frontowej kamienicy, ul. Świętojańskiej 13a.

Kamienica przy ul.  Świętojańskiej 13a przed remontem elewacji.
Kamienica przy ul.  Świętojańskiej 13a przed remontem elewacji.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 13a po przeprowadzonym remoncie elewacji w 2012 r.

13. Remont elewacji frontowej , ul. Świętojańskiej 49.
W ramach prac konserwatorskich poddano oczyszczeniu i konserwacji szlachetną wyprawę tynkarską elewacji frontowej.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 przed pracami konserwatorskimi.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 49 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 po przeprowadzonym remoncie elewacji w 2012 r.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 - gzyms oraz detal elewacji wykonanej z tynku szlachetnego, która została podzielona na prostokątne pola otoczone żłobkowanymi opaskami.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 - gzyms oraz detal elewacji wykonanej z tynku szlachetnego, która została podzielona na prostokątne pola otoczone żłobkowanymi opaskami.

14. Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z balkonami, ul. Świętojańskiej 93.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 93 przed pracami remontowymi.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 93 przed pracami remontowymi.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 93 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 93 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.

15.  Remont elewacji frontowej, ul. Świętojańskiej 95.

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 95 przed pracami remontowymi.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 95 przed pracami remontowymi.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 95 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 95 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.

16. Remont elewacji tylnej kamienicy, ul. Świętojańska 108.

17. Remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy, ul. Wójta Radtkego 42.

Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 42 przed pracami remontowymi.
Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 42 przed pracami remontowymi.

Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 42 po pracach remontowych.
Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 42 po pracach remontowych.