Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2013 roku

Remonty zabytkowych obiektów oraz obiektów znajdujących się na obszarach zabytkowych zrealizowanych w 2013 r. przy współudziale finansowym Gminy Miasta Gdyni

1. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31
, remont okien klatki schodowej nr IV - kontynuacja prac z lat poprzednich.

2. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski FKW, Gdynia, ul. Morska 67, remont nawierzchni podwórza wschodniego - kontynuacja prac z lat poprzednich.

3. Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, remont elewacji auli Akademii Morskiej.

Aula Akademii Morskiej przed remontem elewacji
Aula Akademii Morskiej przed remontem elewacji

Aula Akademii Morskiej na Grabówku po remoncie elewacji
Aula Akademii Morskiej po remoncie elewacji

Aula Akademii Morskiej po remoncie
Odbiór końcowy remontu elewacji

4. Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, Gdynia, ul. Portowa 4, remont balkonów.
Portowa 4
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Portowej 4

Balkony kamienicy przy ul. Portowej 4 po przeprowadzeniu prac remontowych.
Balkony kamienicy przy ul. Portowej 4 po przeprowadzeniu prac remontowych.

5. Budynek usługowy, d. hotel „Bristol”, Gdynia, ul. Starowiejska 1, na remont elewacji frontowej w części parteru oraz remont okien i drzwi balkonowych elewacji frontowej.

6. Akademia Marynarki Wojennej, d. Koszary Marynarskie, Gdynia, ul. Śmidowicza 69,  remont stolarki okiennej – II etap.

7. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej , Gdynia, ul. Śmidowicza 71B, remont elewacji frontowej.
Budynek przy ul. Śmidowicza 71b przed wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji frontowej
Budynek przy ul. Śmidowicza 71b przed wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji frontowej

Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 71b po remoncie elewacji
Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 71b po remoncie elewacji

Odbiór końcowy remontu elewacji
Odbiór końcowy remontu elewacji

7. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Bema 5, remont elewacji frontowej i tylnej oraz renowacja portalu.
Bema 5 - przed remontem
Kamienica przy ul. Bema 5 przed remontem konserwatorskim

Kamienica przy ul. Bema 5 po remoncie konserwatorskim
Kamienica przy ul. Bema 5 po remoncie konserwatorskim

8. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13, remont elewacji frontowej od strony ul. 10 Lutego.
Kamienica przy ul. 10 Lutego 8 / Zygmunta Augusta 13 przed remontem
Kamienica przy ul. 10 Lutego 8 / Zygmunta Augusta 13 przed remontem

Kamienica po przeprowadzeniu prac konserwatorskich i remontowych przy elewacji od strony ul. 10 Lutego
Kamienica po przeprowadzeniu prac konserwatorskich i remontowych przy elewacji od strony ul. 10 Lutego

9. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 27, remont elewacji tylnej oraz balkonów.

10. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 3 Maja 22-24, remont elewacji frontowej, cokołu i balkonów.
Budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni przed remontem elewacji frontowej
Budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni przed remontem elewacji frontowej

Elewacja frontowa budynku przy ul. 3 Maja 22-24 po wykonaniu prac remontowych
Elewacja frontowa budynku przy ul. 3 Maja 22-24 po wykonaniu prac remontowych

11. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Starowiejska 52, remont elewacji frontowej.
Kamienica przy ul. Starowiejskiej 52 przed remontem
Kamienica przy ul. Starowiejskiej 52 przed remontem

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Starowiejskiej 52 po przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Starowiejskiej 52 po przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich

12. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2, remont elewacji frontowych w części parteru.
Świętojańska 89 - po remoncie w 2012 r.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 89/I Armii Wojska Poslkiego 2 przed remontem elewacji w kondygnacji parteru

Narożnik parteru kamienicy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich
Narożnik parteru kamienicy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich

Świętojańska 89 - odbiór prac remontowych
Odbiór prac remontowych

13. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Abrahama 39, remont elewacji frontowej.
Kamienica przy ul. Abrahama 39 przed remontem elewacji frontowej
Kamienica przy ul. Abrahama 39 przed remontem elewacji frontowej

Kamienica ul. Abrahama 39 po remoncie elewacji frontowej

14. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 30, remont elewacji tylnej oraz balkonów.

15. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 49, remont elewacji frontowej w części parteru.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 49 po przeprowadzonym remoncie w 2012 r.
Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Świętojańskiej 49Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 po zakończeniu prac remontowych przy elewacji frontowej
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 49 po zakończeniu prac remontowych przy elewacji frontowej

16. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 61, remont elewacji frontowej.
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 61 przed remontem elewacji frontowej
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 61 przed remontem elewacji frontowej

Kamienica przy ul. Świętojańskiej 61 po remoncie elewacji frontowej
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 61 po remoncie elewacji frontowej

17. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 45-47, remont elewacji.
Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 45-47 po remoncie elewacji frontowej
Kamienica przy ul. Wójta Radtkego 45-47 po remoncie elewacji frontowej

18. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2, remont elewacji frontowej wraz z renowacją portalu i cokołu.
Kamienica przy Żwirki i Wigury 2 przed pracami remontowymi
Kamienica przy Żwirki i Wigury 2 przed pracami remontowymi

Kamienica przy Żwirki i Wigury 2 po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich
Kamienica przy Żwirki i Wigury 2 po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich