Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2014 roku

Remonty zabytkowych obiektów oraz obiektów znajdujących się na obszarach zabytkowych zrealizowanych w 2014 r. przy współudziale finansowym Gminy Miasta Gdyni.

1. Willa „Szczęść Boże”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6 - dotacja na remont izolacji ścian piwnic.

Willa „Szczęść Boże”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6 - w takcie remontu izolacji ścian piwnic
Odkryte ściany piwnic przed wykonaniem izolacji

Willa „Szczęść Boże”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6 - budynek po wykonaniu dotowanych prac
Budynek po wykonaniu dotowanych prac

2. Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5 - dotacja na rekonstrukcję  drzwi głównych.

Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5 - w trakcie realizacji rekonstrukcji drzwi głównych
Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5 - w trakcie realizacji rekonstrukcji drzwi głównych

Zrekonstruowane drzwi główne do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Zrekonstruowane drzwi główne do budynku Sądu Rejonowego w Gdyni

3. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31 - dotacja na remont balkonów elewacji tylnych od strony ul. Batorego i 10 Lutego oraz części elewacji tylnej od strony ul. 3 Maja.

 Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31 - balkony przed wykonaniem prac konserwatorskich
Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31

4. Akademia Morska, ul. Morska 81-87 - dotacja na remont elewacji tylnej budynku F Akademii Morskiej

Akademia Morska, ul. Morska 81-87 - elewacja tylna budynku F przed wykonaniem prac konserwatorskim
Elewacja tylna budynku F przed wykonaniem prac konserwatorskim

Drzwi elewacji tylnej budynku F Akademii Morskiej przed wykonaniem prac konserwatorskim
Drzwi elewacji tylnej budynku F przed wykonaniem prac konserwatorskim

5. Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, ul. Portowa 4 - dotacja na remont dachu

Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, ul. Portowa 4 - dach przed remontem
Pokrycie dachowe przed remontem

Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, ul. Portowa 4 - więźba dachowa przed remontem
Więźba dachowa przed remontem

Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, ul. Portowa 4 - dach po wykonaniu prac remontowych
Dach po remoncie

Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, ul. Portowa 4 - więźba dachowa po wykonaniu prac remontowych
Więźba dachowa po wykonaniu prac remontowych

6. Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9 - dotacja na remont dachu,  wzmocnienie konstrukcji i remont stropu.

Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9 - przed wykonaniem remontu dachu
Budynek przed wykonaniem remontu dachu

Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9 - po wykonaniu remontu dachu
Budynek mieszkalny, ul. św. Mikołaja 9 - po wykonaniu remontu dachu

7. Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38 - dotacja na remont elewacji oraz remont drzwi głównych i bocznych.

Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38 - elewacje od strony ogrodu przed pracami konserwatorskimi
Elewacje od strony ogrodu przed pracami konserwatorskimi

Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38 - elewacje od strony ogrodu po wykonaniu prac konserwatorskich
Elewacje od strony ogrodu po wykonaniu prac konserwatorskich

8. Domek ogrodowy, ul. Korzeniowskiego 3 - dotacja na remont dachu i elewacji budynku głównego.

Domek ogrodowy, ul. Korzeniowskiego 3 - budynek w trakcie prowadzenia prac remontowych
Budynek w trakcie prowadzenia prac remontowych

Domek ogrodowy, ul. Korzeniowskiego 3 - budynek po wykonaniu remontu dachu
Budynek po wykonaniu remontu dachu

9. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56 - dotacja na remont dachu i kominów.

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56 - dotacja na remont dachu i kominów.
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56 - dach po wykonaniu prac remontowych
Dach budynku po wykonaniu prac remontowych

10. Budynek mieszkalny, ul. Portowa 6 - dotacja na remont elewacji frontowej.

Budynek mieszkalny, ul. Portowa 6 - przed wykonaniem remontu elewacji frontowej.
Przed wykonaniem remontu elewacji frontowej.

Budynek mieszkalny, ul. Portowa 6 - po wykonaniu remontu elewacji frontowej.
Elewacji frontowa po wykonaniu prac remontowych.

11. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 90 - dotacja na remont elewacji frontowej.

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 90 - elewacja frontowa przed wykonaniem prac remontowych
Elewacja frontowa przed wykonaniem prac remontowych

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 90 - elewacja frontowa po wykonaniu prac remontowych
Elewacja frontowa po wykonaniem prac remontowych

12. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 118 - dotacja na remont elewacji frontowej i tarasu.

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 118 - przed wykonaniem prac remontowych
Elewacja frontowa przed wykonaniem prac remontowych

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 118 - w trakcie prac remontowych
Budynek w trakcie prac remontowych

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 118 - po wykonaniu remontu elewacji frontowej
Elewacja frontowa po wykonaniu remontu elewacji powyżej parteru