Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2015 roku

Remonty zabytkowych obiektów oraz obiektów znajdujących się na obszarach zabytkowych zrealizowanych w 2015 r. przy współudziale finansowym Gminy Miasta Gdyni.

 1. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036:  II etap remontu balkonów elewacji tylnych.

  Bankowiec - przed remontem balkonów
  Stan balkonów przed wykonaniem prac remontowych

  Bankowiec - balkony po wykonaniu prac remontowych
  Balkony po wykonaniu prac remontowych

  Bankowiec - odbiór końcowy prac
  Odbiór końcowy prac remontowych (na zdjęciu przedstawiciele właścicieli budynku, wykonawcy oraz nadzoru konserwatorskiego)

 2. Akademia Morska, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153: remont elewacji frontowej budynku F Akademii Morskiej.

  Akademia Morska budynek F - przed pracami konserwatorskimi
  Elewacja budynku F Akademii Morskiej przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.

  Akademia Morska budynek F - portal I przed pracami konserwatorskimi 
  Akademia Morska budynek F - portal II przed pracami konserwatorskimi
  Portal wejściowy oraz drzwi przed wykonaniem prac konserwatorskich.

  Akademia Morska budynek F - po pracach konserwatorskich
  Elewacja budynku F Akademii Morskiej po wykonaniu prac konserwatorskich.

  Akademia Morska budynek F - portal I po pracach konserwatorskich 
  Akademia Morska budynek F - fragment elewacji po pracach konserwatorskich
  Portal wejściowy, drzwi i fragment elewacji budynku F po wykonaniu prac konserwatorskich.


 3. Budynek mieszkalny, ul. Słupecka 9, nr w rej. zab. 1856: remont elewacji tylnych.

  Słupecka 9 - elewacje tylne przed remontem elewacji tylnych
  Elewacje tylne kamienicy przy ul. Słupeckiej 9 przed wykonaniem prac konserwatorskich.

  Słupecka 9 - po wykonaniu remontu
  Widok budynku od strony ulicy Pomorskiej. po wykonaniu prac konserwatorskich
  Elewacje frontowe wyremontowano w 2012 r., natomiast tylne w 2015 r.

  Słupecka 9 - elewacje tylne po remoncie
  Widok od strony podwórza - po wykonaniu prac.

 4. Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, ul. Waszyngtona 38, nr w rej. zab. 1769: II etap remontu elewacji, remont drzwi głównych i bocznych,  I etap remontu ogrodzenia i lamp.

  Waszyngtona 38 - przed rozpoczęciem prac
  Budynek  przed rozpoczęciem prac w 2015 r.

  Waszyngtona 38 - drzwi po remoncie
  Drzwi główne po wykonaniu prac konserwatorskich.

  Waszyngtona 38 - po pracach konserwatorkich

 5. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13: remont elewacji od strony ul. Zygmunta Augusta.

  10 Lutego 8 / Zygmunta Augusta 13 - w trakcie prac
  Widok budynku po rozpoczęciu prac w 2015 r. Elewacja od strony ulicy 10 Lutego została wyremontowana w 2013 roku. 

  10 Lutego 8 / Zygmunta Augusta 13 - po remoncie

 6. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 52: remont elewacji tylnej.

  Starowiejska 52 - przed remontem
  Elewacja  tylna kamienicy  przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.

  Starowiejska 52 - po remoncie
  Widok  elewacji tylnej wraz z balkonami po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.

  starowiejska 52 - po remoncie - detal cegły
  Fragment elewacji ceglanej po pracach konserwatorskich.

  Starowiejska 52 - odbiór prac
  Odbiór końcowy prac remontowych (na zdjęciu przedstawiciele właścicieli budynku, wykonawcy oraz nadzoru konserwatorskiego oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków) .

 7. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21: remont elewacji tylnych.
 8. Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 53: remont elewacji frontowej i części elewacji szczytowej północnej.
 9. Budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 45-47: remont elewacji tylnych.
 10. Budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 49-51: remont elewacji tylnych.