Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2018 roku

prace konserwatorskie zrealizowane w 2018 roku

prace konserwatorskie zrealizowane w 2018 roku

31.05.2019 r.

W 2018 roku przy wsparciu ze strony miasta zrealizowano prace przy 7 obiektach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków oraz 3 znajdujących się na obszarze układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 2 mln zł, natomiast dotacja ze strony miasta wyniosła ok. 680 tys zł.

1. Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 30 - remont dachu

W ramach przeprowadzonych prac wymieniono elementy więźby dachowej oraz ułożono nową dachówkę. Ponadto odtworzono istniejące okna typu "wole oko", przemurowano istniejace kominy, wykonano nowe obróbki blacharskie, zamontowano nowe rynny i rury spustowe.

Budynek przed przystąpieniem do robót.
Budynek przed przystąpieniem do robót.

W trakcie trwania remontu.
Budynek w trakcie trwania remontu dachu.

Odbiór dotowanych prac.
Odbiór dotowanych prac.

Fragment dachu po remoncie.
Fragmenty dachu po remoncie.

2. Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 - remont muru przy schodach wejściowych

Remont muru polegał m.in. na demontażu luźnej warstwy okładziny i oczyszczeniu kamieni do powtórnego wmontowania, uzupełnieniu ubytków w rdzeniu muru ceglanego zaprawą mineralną.

Mur przed wykonaniem prac
Mur przed wykonaniem prac - widoczne doraźne naprawy spękań.Zdemontowano najcenniejsze fragmenty okładziny, przedstawiające krzyż, serce i datę, a następnie powtórnie zamontowano.


Wykonano wykop wzdłuż muru, aby wzmocnić i zaizolować część podziemną.Fragmenty muru po przeprowadzeniu prac.

3. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 - remont elewacji budynku B Uniwersytetu Morskiego

Elewacja została oczyszczona, uzupełniono ubytki cegieł, tynków i detalu architektonicznego, pomalowano tynki, zrekonstrowano cokół budynku.

Stan po wykonaniu prac konserwatorskich.
 
Widoczne uzupełnienia ubytków cegieł kitem mineralnym barwionym w masie.
4. Budynek mieszkalny „Willa Zosieńka", ul. Franciszka Sędzickiego 22 - renowacja stolarki okiennej5. Budynek mieszkalny „Willa Piotrowskiego", ul. Sieroszewskiego 1a - remont pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej murów
Remont izolacji pionowej części murów zagłębionych w gruncie.
Przedwojenne naczynia szklane znalezione w ziemi podczas prowadzonych robót.

6. Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 - remont murów oporowychStan murów oporowych przed pracami - widoczne silnie zdezintegrowane spoiny, duże ubytki cegieł.Prace polegały na usunięciu zniszczonych fragmentów muru, a następnie wykonaniu niezbędnych przemurowań, uzupełnień i scaleń kolorystycznych.
Wykonana została również izolacja przeciwwodna murów w partii gruntu, a na koniec powierzchnia muru została poddana hydrofobizacji.

Stan po zakończeniu prac.


7. Kościół p. w. św. Wawrzyńca, organy, ul. Źródło Marii 18 - renowacja organów


Kościół św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku.


Prospekt organowy, neogotycki z trzema polami piszczałkowymi - stan przed rozpoczęciem prac renowacyjnych.


Szafa organowa po wymontowaniu zespołów mechaniki. Elementy instrumentu poddawane były zabiegom renowatorskim w warsztacie organmistrzowskim.


Pusta szafa z prospektem czasowo pozbawionym frontowych piszczałek.


Podpis budowniczego na "wardze" jednej z piszczałek był nie lada odkryciem. Potwierdził on autentyzm elementów instrumentu. Treść napisu: J. Witt 1895.


Wypalanie otworów nawierconych w klocach piszczałkowych. Elementy zostały poddane pracom zabezpieczającym strukturę autentycznego materiału, lecz dla zapewnienia właściwego działania organów częściowa wymiana drewna była nieunikniona.


Odbiór częściowy prac. Na wiatrownicy stoi roboczo ustawiony jeden rząd (tzw. chór) piszczałek.


A oto najmniejsze piszczałki organów.

Za merytoryczny odbiór wykonanych prac odpowiedzialny był prof. Bogusław Grabowski, organista Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem prac renowacyjnych prowadzonych przy tym zabytkowym instrumencie.

8. Budynek mieszkalny, ul. Abrahama 5 - remont dachu

Budynek przed rozpoczęciem robót.Przywrócono analogiczne z oryginalnym pokrycie dachu karpiówką oraz wymieniono opierzenia blacharskie i rynny.


9. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 37 - remont elewacji frontowej

Poniżej widoczny stan elewacji przed rozpoczęciem prac.


Usunięto uszkodzone tynki oraz naprawy z zapraw cementowych, a następnie je zrekonstruowano, przywracając historyczną kolorystykę budynku. Oczyszczono także elementy metalowe pochwytów i obramowań, wymieniono skorodowane elementy zbrojenia i siatki stalowej stanowiącej pierwszą warstwę narzutu tynkarskiego oraz zrekonstruowano opierzenia blacharskie na gzymsach i balkonach.


W trakcie prac odkryto zaskakującą oryginalną kolorystykę parteru budynku - widoczny poniżej biały tynk z niebieskim kruszywem.


Budynek po zakończeniu prac przy elewacji.


10. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 84 - remont elewacji tylnej


Elewacja przed rozpocząciem prac.


Odbiór prac przy elewacji.

fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Piotr Wroczyński, Maciej Babnis