978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

V kadencja gdyńskiego samorządu 2006 - 2010

12 listopada 2006 r. gdynianie wybrali 28-osobową Radę Miasta oraz prezydenta na V kadencję samorządu. Minęły więc od tej chwili dokładnie cztery lata.

Przypomnijmy, że ugrupowanie Samorządność KW Wojciecha Szczurka uzyskało wówczas 49,1 proc. poparcia, tym samym 17 mandatów w 28 - osobowej Radzie Miasta. Pozostałe miejsca w Radzie zajęli: PO - 6 mandatów, PiS+Solidarna Gdynia - 5 mandatów. Głosami 82 438 gdynian prezydentem Miasta został Wojciech Szczurek.

Jaki jest dorobek gdyńskiego samorządu po tych czterech latach? Jak w tym czasie zmieniła się Gdynia?


Z pewnością każdy mieszkaniec ma swój osąd, którego dokonuje przez pryzmat własnych oczekiwań i aspiracji, a także posiadanych informacji. Są decyzje i fakty ważne dla ogółu, są też takie, które dotyczą pewnych tylko środowisk, a nawet konkretnych osób. Bo samorząd musi niejednokrotnie podejmować rozstrzygnięcia również w jednostkowych sprawach członków gminnej wspólnoty. Zatem nieuchronnie indywidualna ocena minionej kadencji przez każdego z nas nie obejmuje całości dorobku i przemian, na które wpływ miały decyzje samorządu.

Każdy jednak, jeśli tylko chce, ma możliwość poznania szczegółowych danych ze sprawozdań budżetowych z poszczególnych lat, powszechnie dostępnych w Internecie (www.gdynia.pl/bip/budzet/430_.html). To ogrom informacji. Warto do nich sięgać, choćby dla sprawdzenia wiarygodności obiegowych opinii, czasem nie mających wiele wspólnego z prawdą.

Na podstawie tych właśnie sprawozdań przygotowaliśmy dla Państwa strawny - mamy nadzieję - bo nieprzeciążony nadmiarem liczb i statystyk, a przecież konkretny, ilustrowany raport z realizacji zadań, zaplanowanych przez gdyński samorząd na początku V kadencji. Z oczywistego powodu - ograniczonego miejsca w „Ratuszu" - nie jest on kompletny. Są tu więc tylko największe inwestycje, wydarzenia gospodarcze, kulturalne, sportowe i tylko niektóre z licznych programów społecznych, oświatowych, zdrowotnych czy wspierających lokalną przedsiębiorczość i promujących biznesową atrakcyjność naszego Miasta. Obrazują one jednak skalę przemian, które dokonały się w minionym 4-leciu z woli gdyńskiego samorządu.


Inwestycje drogowe


„Droga Gdyńska" / fot. Kacper KowalskiZakończenie inwestycji „Droga Gdyńska" (Droga Różowa) do ul. Wielkopolskiej - 13 marca 2008 r. to finał, rozpoczętego w 1999 r. budową węzła im. Franciszki Cegielskiej, czteroetapowego projektu, jakim jest Droga Gdyńska (wartość wszystkich zrealizowanych etapów wynosi ponad 142 mln zł).

Ul. Janka Wiśniewskiego / materiały prasowe UMZakończenie modernizacji portowej obwodnicy czyli ul. Janka Wiśniewskiego wraz z dwoma wiaduktami - 5 czerwca 2008 r. (kosztowała 71.599.880,64 zł, w tym dotacja Unii Europejskiej 51.392.804,98 zł).

25,8 km - to długość tras nowych i tych, których nawierzchnia została całkowicie wymieniona w latach 2006 - 2007

29,2 km - tyle dróg gminnych i powiatowych oświetlono

140 m długości i 6 m szerokości ma nowa kładka dla pieszych i rowerzystów nad torami i Drogą Gdyńską w Redłowie


Trasa Kwiatkowskiego / fot. Kacper KowalskiZakończenie budowy Trasy Kwiatkowskiego - 12 czerwca 2008 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku ostatniego odcinka tej newralgicznej dla Miasta, dla Portu i dla Polski arterii.

35 km - tyle miejskich dróg wyremontowano od 2006 do 2010 roku

13 km długości i 35 tys. m² powierzchni wyremontowanych chodników

4,2 km - na tym dystansie ułożono płyty na nieutwardzonych drogach gdyńskich


Przebudowa Węzła św. Maksymiliana - rozpoczęta w grudniu 2009 r., aktualnie w stadium umożliwiającym korzystanie z nowych przejazdów i wg niemal docelowej organizacji ruchu.

Układ drogowy Węzła Św. Maksymiliana po przebudowie


Wyremontowano kładkę dla pieszych nad torami PKP Gdynia Stocznia, most drogowy nad rzeką Kaczą w ul. Powstania Styczniowego, przebudowano kładkę dla pieszych w ciągu ul. Lipnowskiej.

Wyremontowano schody: w al. 17 Grudnia, łączące ul. Sambora z ul. Widok, ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza, ul. Nowogrodzką z ul. Zakopiańską, ul. Kwiatkowskiego z ul. Sucharskiego, ul. Cylkowskiego z ul. Wiosny Ludów, Czeremchowa, Grodzieńska, Brzechwy, Żwirki i Wigury w rej. al. 17 Grudnia, Armii Krajowej.


 

Bezpieczeństwo w mieście

System Monitoringu Wizyjnego / fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nakłady finansowe wspierające Policję i Państwową Straż Pożarną (zakup sprzętu, finansowanie dodatkowych patroli) wyniosły ok. 10 mln zł.

Monitoring w komunikacji miejskiej - jest nim objętych 35% pojazdów.

Rozbudowa kosztem 13,5 mln zł Systemu Monitoringu Wizyjnego obejmującego dziś 175 kamer w całym mieście.


 

Troska o środowisko naturalne


Ulica Wielkopolska latem / fot. Biuro Ogrodnika MiastaCo roku zwiększamy powierzchnię terenów zielonych objętych bieżącą pielęgnacją. W ostatnich trzech latach zwiększyła się o ponad 7% - ze 180 ha w roku 2006 do ponad 193 ha w roku 2009, w tym skwery i parki o podwyższonym standardzie (np. Park Kamienna Góra, Skwer Kościuszki) wzrosła o ponad 10% z 50 ha do ponad 55 ha.

Wraz z powołaniem Ogrodnika Miasta pojawiły się nowe interesujące realizacje zieleni w mieście. Przykłady: donice - łódki przy ul. Świętojańskiej, nasadzenia w obrębie trzech rond (Węzeł M. Brzeskiego, Plac Konstytucji, ul. Morska), obsadzenia na skarpach: ul. Gryfa Pomorskiego, l. Kołłątaja, ul. Powstania Wielkopolskiego i Boh. Star. Warszawskiej;

- obsadzenia krzewami - Nabrzeże Pomorskie, kwiatowe dywany i rabaty na Skwerze Kościuszki, przed pomnikiem harcerzy, na Bulwarze Nadmorskim, Park Kolibki odzyskuje dawną świetność, dzięki porządkom ale i nowym nasadzeniom, Orłowo - najbliższa okolica mola poddana została rewitalizacji na wzór przedwojennego kurortu.

- „wystawki" czyli bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych

- zbiórka odpadów nietypowych i niebezpiecznych - pięciokrotnie wzrosła ich ilość przekazanych do utylizacji

- Miasto kwotą 1 mln zł wsparło ekologiczne inwestycje mieszkańców (modernizacje ogrzewania, likwidacje azbestu)

- programy edukacyjne: „Pies w wielkim mieście" - jedyny taki w Polsce, konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni", domki dla bezpańskich kotów, pomoc dla kotów w opuszczonej stoczni


Rozwój ekologicznej komunikacji trolejbusowej

Parada nowych trolejbusów / fot. Krzysztof RomańskiRozwoj komunikacji trolejbusowej wspierany jest, jako najbardziej pożądany ze względów ekologicznych, przez Unię Europejską. 26 stycznia 2010 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę w sprawie współfinansowania przez UE drugiego w historii projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 647 644,72 zł. Poziom współfinansowania ze środków EFRR wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj. 54 925 203 zł. Wkład własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej opiewa na kwotę 23 539 373 zł.


Kanalizacja i wodociągi w Gdyni - Zachód

- 11.12.2008 r. odbyła się uroczystość zakończenia I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. W ramach inwestycji wybudowano: 15 km sieci wodociągowej, 12 km kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków, 5 km kolektora sanitarnego z Pustek Cisowskich do Wiczlina, 1,6 km bezodkrywkowej renowacji kolektora „Pucka".
Wartość inwestycji wyniosła 5,7 mln euro.

- W czerwcu 2010 r. rozpoczęły się prace budowlane II etapu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wiczlina. Nowa inwestycja obejmuje przede wszystkim uzbrojenie terenów przyległych do ulic: Wiczlińska, Chwarznieńska, Sucha i Śliska.
Całkowity koszt inwestycji to 40 mln złotych.
Projekt zakłada wybudowanie 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami ścieków oraz 10,5 km sieci wodociągowej.

Budynek przy ul. Okrzei / fot. Anna NowickaMieszkania komunalne


W latach 2006 - 2009 kosztem 25 mln zł wybudowane zostały 3 budynki socjalne (przy ul. Żeglarzy, Widnej i Okrzei), łącznie 202 lokale mieszkalne. Wykonano również remonty 260 mieszkań z tak zwane go „odzysku" na łączną kwotę 4 700 000 zł.
Budowa Domu Pomocy Społecznej

1 lutego 2010 r. oddany został do użytku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej dla 77 seniorów. To obiekt nowoczesny, zaprojektowany i wykonany według najwyższych standardów.
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31 / fot. Materiały prasowe DPSGdynia dla seniorów

W Gdyni aktualnie mieszka 50 tys. gdynian, którzy są w wieku emerytalnym. 10 tys. z nich korzysta z aktywnych form spędzania wolnego czasu w mieście. To dla nich:
Nowy klub seniora na Witominie / fot. Dorota Nelke- Centrum Aktywności Seniora swoją ofertą obejmuje rocznie około 10.000 seniorów, w tym studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestników programu Gdynia 55+ oraz osoby uczestniczące w zajęciach 31 gdyńskich klubów seniora;
- W grudniu 2007 r. w Orłowie otwarty został nowy Klub Seniora. Na potrzeby klubu zaadaptowano pomieszczenia po byłej aptece przy ul. Orłowskiej 66;
- W październiku 2010 otwarty został nowy Klub Seniora na Witominie przy ul. Widnej 8;
- Gdyński program aktywizacji seniorów został uznany za najlepszy w Polsce i nagrodzony w 2008 roku Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Oświata


Wysokie efekty kształcenia, potwierdzone wynikami zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem pełnego rozwoju uczniów, które od kilku lat są w Gdyni najwyższe w okręgu i należą do najwyższych w Polsce.

Nowa sala gimnastyczna przy SP18 / fot. Małgorzata Omachel-KwidzyńskaSkok cywilizacyjny w modernizacji placówek oświatowych:
- dzięki Funduszom Norweskim i środkom unijnym termomodernizacją objęliśmy 14 szkół,
- przeprowadziliśmy kompleksowy remont w budynku I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na Witominie,
- w 89 budynkach oświaty wyremontowane zostały wszystkie sanitariaty,
- w 62 (na 97) w całości wymieniona została stolarka okienna,
- w 44 salach gimnastycznych wymienione zostały parkiety,
- inwestycje w oświacie to budowa basenu przy Zespole Szkół nr 7, sali gimnastycznej przy SP18 i rozbudowa SP 20;
- Młodzieżowy Dom Kultury przenieśliśmy do nowej, przestronnej siedziby przy ul. Grabowo 2.


Internet w całym mieście


Bezpłatny Internet dostępny jest niemal na całym obszarze Miasta. W 22 dzielnicach w Gdyni działa 38 bezpłatnych tzw. hot spots/WiFi. Usługa jest dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 6 punktów swoim zasięgiem obejmuje miejsca najpopularniejsze wśród turystów.


Przedsiębiorcza Gdynia, to:


Finał konkursu Gdyński Biznesplan 2010 / fot. Paweł Lewinowicz- coraz korzystniejsze warunki dla prowadzenia biznesu w Gdyni, czego świadectwem jest systematycznie rosnąca liczba firm, także z kapitałem zagranicznym, wśród nich takich potentatów światowych jak Thomson-Reuters, Geoban czy Sony;
- skuteczna aktywność gdyńskiego samorządu na rzecz utworzenia strefy rozwoju gospodarczego na terenach byłej stoczni Gdynia S.A.;
- kolejne edycje międzynarodowego forum gospodarczego;
- kolejne edycje konkursu Gdyński Biznesplan;
- realizacja idei „jednego okienka" upraszczającego formalności w nowej siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24);
- rozwój Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w którym już funkcjonuje blisko 100 firm i rozpoczęcie jego rozbudowy;
- Targi Pracy - edycje wiosna, jesień od 2007 roku;
- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - organizowany w Gdyni od 2008 roku;
- Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - IDG - organizowany od 2009 roku.


 
Place zabaw dla dzieci i młodzieży

Plac zabaw / fot. Paulina FilipowiczW latach 2008 - 2010 zmodernizowano 29 z 46 znajdujących się w zarządzie Miasta placów zabaw dla dzieci. Powstały też nowe tereny rekreacyjno - sportowe (boiska, ścieżka zdrowia) w Małym Kacku, na Pogórzu i na Witominie. Ze środków finansowych Rad Dzielnic doposażono kilka placów zabaw nie objętych bieżącym utrzymaniem. W roku 2010 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowych placów zabaw: przy ul. Zapolskiej, w Parku Kilońskim, na Chwarznie i ścieżki zdrowia w Redłowie.

W Parku Kilońskim w Chyloni powstał w 2008 roku „Skate Park".

W 2010 roku został oddany do użytku ziemny tor rowerowy w jarze przy ul. Narcyzowej; GOSiR jako administrator plaż w dwóch etapach zrealizował na plaży Śródmieście plac zabaw ulubiony przez dzieci i największy w mieście.

Zdrowie gdynian


- realizujemy 13 programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup wiekowych: od niemowlaków
(wykrywanie wrodzonego zwichnięcia stawu) po osoby po 65 r. życia (laseroterapia, krioterapia i gimnastyka kompensacyjna). Wart szczególnej uwagi jest program szczepień całej populacji dziewczynek przeciw wirusowi HPV, chroniący przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, a także innowacyjny w skali kraju program profilaktyczny adresowany do osób chorych psychicznie;
- finansujemy funkcjonowanie 16 świetlic socjoterapeutycznych, które opieką i socjoterapią otaczają około 500 dzieci.


 
Urząd blisko mieszkańców
Sala obsługi mieszkańców / fot. Materiały prasowe UM

Gdyński Urząd Miasta od 2007 r. jako jedyny w Polsce czynny jest w każdą sobotę (oprócz tych, które są świętami). Sala Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni czynna jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00, a w soboty w godz. 8:00 - 14:00.
Miasto korzystając z prawa pierwokupu został właścicielem budynku przy ul. 10 Lutego 24, do którego przeprowadziły się dotychczas rozproszone po mieście wydziały Urzędu Miasta.


Inwestycje sportowe

Otwarcie Narodowego Stadionu Rugby / fot. Bartosz PietrzakNarodowy Stadion Rugby przy ul. Sportowej otwarto 14 lutego 2010 r. Budowa trwała rok. Wybudowano zadaszoną trybunę na 2515 miejsc siedzących.

Uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu, doskonałe parametry techniczne, pozwalają m.in. na organizację zawodów rugby, piłki nożnej czy też futbolu amerykańskiego.

Boisko do piłki nożnej przy ul. Nauczycielskiej / fot. Paulina FilipowiczMłodzieżowe boisko do piłki nożnej przy ul. Nauczycielskiej oddane do użytku 13 listopada 2010 r.: pełnowymiarowe z trawy syntetycznej wraz z drogą dojazdową, chodnikami, parkingiem, ogrodzeniem oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA - dla poziomu FIFA I STAR.
Stadion piłkarski - w grudniu 2009 roku, rozpoczęto budowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej. Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec tego roku.

Kryta pływalnia z niecką basenu o wymiarach 25,0 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m, w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej. Zrealizowana po niespełna półtorarocznej budowie w 2008 roku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.
Hala Sportowo - Widowiskowa GDYNIA dla 4,2 tys. widzów otwarta została 22 grudnia 2008 roku, a pierwszą imprezę - mecz Euroligi koszykówki kobiet Lotos Gdynia - Fenerbahce Stambuł - zorganizowano 30 stycznia 2009 roku. Na 12 grudnia 2010 r. zaplanowano 100. imprezę w tym roku.

W grudniu 2009 roku rozpoczęto budowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej / fot. M. PuszewiczKryta pływalnia w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej / fot. Adam Orłowski
Hala Sportowo-Widowiskowa / fot. Materiały prasowe Multimedia Productions


Fundusze Europejskie

Centrum Nauki Experyment / fot. Sylwia Szumielewicz-TobiaszW latach 2006 - 2010 Miasto Gdynia pozyskało środki unijne na realizację 75 projektów o łącznej wartości prawie 792 mln zł, z czego 476,3 mln zł stanowi dofinansowanie UE. Należy szczególnie wyróżnić projekty infrastrukturalne: IV etap Drogi Różowej, modernizację przystani rybackich w Orłowie i Oksywiu, termomodernizację budynków oświatowych, przebudowę węzła św. Maksymiliana, rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, rozbudowę kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę, rozwój proekologicznego transportu publicznego, rozwój sieci ścieżek rowerowych, rozbudowę części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii.

Troska o dziedzictwo historyczne


Muzeum Miasta Gdyni / fot. Krzysztof RomańskiMuzeum Miasta Gdyni otwarto 16 listopada 2007 roku. Nowy gmach przy ul. Zawiszy Czarnego 1 to pierwsze w powojennej Polsce muzeum, zaprojektowane i wzniesione od podstaw. Łączna wartość nakładów poniesionych przez gminę Gdynia na budowę Muzeum to 21 mln zł.

W 2007 r. wykonano prace przy 10 budynkach zabytkowych dotowane przez gminę kwotą 711 091 zł. W 2008 r. wykonano prace przy 7 budynkach zabytkowych dotowane przez gminę kwotą łączną 893 309 zł. Od 2009 r. gmina zaczęła dotować także prace remontowe przy budynkach położonych na terenie obszarów zabytkowych np. w Śródmieściu Gdyni. W 2009 roku gmina Gdynia dofinansowała kwotą 687 624 zł prace przy budynkach zabytkowych i położonych na obszarach zabytkowych. Wsparcie gminy umożliwiło wykonanie prac związanych z 4 budynkami z wojewódzkiego rejestru zabytków i 8 budynkach położonych na obszarach zabytkowych. W 2010 r. przyznano dotacje w łącznej kwocie 1 560 988 zł na działania konserwatorskie przy 20 budynkach w tym przy 10 wpisanych do rejestru wojewódzkiego.

Kamienica Hundsdorffa ul. Starowiejska 7 / fot. Materiały prasowe UM


Gdynia Kulturalna

Kwartalnik Kulturalny „Bliza"Oprócz tak już znanych inicjatyw kulturalnych jak coroczne nagrody artystyczne, teatralne, stypendia artystyczne, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Open'er Festiwal, Ladies' Jazz Festiwal, czy Festiwal Globaltica w ostatnich czterech latach powstały zupełnie nowe projekty: Nagroda Literacka GDYNIA; Międzynarodowy Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport; Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna; Festiwal Teatrów Muzycznych; Gdynia Design Days; Kwartalnik Kulturalny BLIZA; festiwal JaZzGdyni; Gdyńska Szkoła Filmowa.

13 listopada 2009 r. odbyła się uroczysta promocja nowego kwartalnika kulturalnego „Bliza". Wydawcą jest Centrum Kultury w Gdyni, a redaktorem naczelnym Paweł Huelle. Pierwsi laureaci Nagrody Literackiej Gdynia 2006, od lewej Michał Witkowski, Marek Zalewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki / fot. Łukasz BrodowiczMecenasem jest Miasto Gdynia. Strona kwartalnika www.bliza.net.

Gdyńska Nagroda Literacka została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców i jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku.
 


Gdynia atrakcyjna turystycznie

Zlot Żaglowców The Tall Ships' Races w 2009 r. i 2,5 mln gości, występy takich gwiazd estrady jak Joe Cocker (w 2007 r.), Eric Clapton czy Seaned O'Connor (w 2008 r.), coraz bardziej rozbudowana o szeroki dostęp publiczności formuła Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Open'er Festiwal - m.in. dzięki wsparciu gdyńskiego samorządu jedno z największych i najwyżej ocenianych w Europie wydarzeń muzycznych, wspaniałe widowiska plenerowe z okazji Nocy Świętojańskiej, Parady Niepodległości, poza tym: modernizacja Skweru Kościuszki, rewitalizacja Orłowa (remont molo, Skwer Suchanka), otwarcie nowej siedziby Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego, wdrażanie Systemu Identyfikacji Miejskiej, tramwaj wodny na Hel.

Zlot żaglowców The Tall Ships' Races 2009 / fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska


Gdyńskie Rady Dzielnic po nowemu


Podczas sesji Rady Miasta Gdyni we wrześniu i w październiku 2010 r. podjęto istotne uchwały zmieniające zasady funkcjonowania wszystkich 22 gdyńskich rad dzielnic. Dotyczą one zarówno kwestii organizacyjnych, jak i finansowych. Mają przyczynić się do zwiększenia efektywności tych jednostek pomocniczych. Rady dzielnic będą więc decydować o przeznaczeniu środków na inwestycje drogowe oraz zieleń (place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne, parki, zieleńce).


 
Doceniają nas inni


Gdynia w minionej kadencji wielokrotnie była nagradzana. Oto przykłady:

rok 2007

- Gdynia wygrała konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości" w kategorii Gmina Miejska;
- Gdynia zajęła I miejsce w badaniu socjologicznym Diagnoza Społeczna 2007, mierzącym jakość życia mieszkańców 19 polskich miast, przeprowadzonym pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego;
- Na generalnej Konferencji Związku Miast Bałtyckich odbywającej się w Pärnu (Estonia) Gdynia otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii „Użycie zrównoważonych instrumentów ekonomicznych". W konkursie jury doceniło nasze miasto za system dotacji ekologicznych (likwidacja tzw. niskiej emisji, usuwanie azbestu oraz przyłączanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej).

rok 2008

- W konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2008 Gdynia uznana została za INNOWACYJNĄ GMINĘ a zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo - Technologicznym Gdyńskie Centrum Innowacji - innowacyjną organizacją;


rok 2009
Gdynia wygrała konkurs na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2009" za stworzenie przestrzeni doskonale wpisującej się w krajobraz i układ funkcjonalny nadmorskiej promenady - bulwaru;
- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, przyznał Gdyni w konkursie „Budowa Roku" najwyższą nagrodę w kategorii „Obiekty drogowo - kolejowe" za Trasę Kwiatkowskiego;
- W konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego 2009, w kategorii „Zaangażowanie obywateli", Europejski Instytut Administracji Publicznej wyróżnił projekt „Gdyński sektor obywatelski" za stworzenie programu wychodzącego poza ramy tradycyjnej demokracji i zbudowanie zrównoważonego partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

rok 2010

- Podczas Gdańskich Targów Turystycznych, Gdynia otrzymała dwie nagrody w konkursie „Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2009". W kategorii „Wydarzenie Roku" I miejsce zajął zlot żaglowców The Tall Ships' Races, a w kategorii „Inwestycja Turystyczna" III miejsce - Hala Sportowo-Widowiskowa „Gdynia";
- W konkursie Polska Bez Barier 2009 na najlepiej dostosowany do możliwości osób niepełnosprawnych obiekt sportowy, Gdynia została nagrodzona za działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności przestrzeni architektonicznej Miasta dla osób z niepełnosprawnością, a Hala Sportowo - Widowiskowa GDYNIA uzyskała Nagrodę Główną;
- Gdynia zwyciężyła w rankingu miast przyjaznych obywatelowi opracowanym przez tygodnik „Przekrój". Zbadano jakość życia w 26 polskich miastach. Sprawdzono m.in. poziom bezrobocia, dostępność usług zdrowotnych, czy liczbę mieszkańców przypadającą na jeden basen i teatr.

Więcej informacji o nagrodach dla Gdyni na:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/184_60982.htmlPoniżej znajdą Państwo tekst do pobrania w formacie pdf:

V kadencja gdyńskiego samorządu