Co nowego

Budżet Obywatelski 2017 – głosowanie rusza w poniedziałek

Opis alternatywny uzytkownicy/b.betlejewska@gdynia.pl/2017-09-13 Konferencja BO fot. A. Trafas/konferencja Budzet 13 09 2017 03.jpg

13.09.2017 r.

W poniedziałek 18 września rozpoczynamy dwutygodniowy okres głosowania w kolejnej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 2 października gdynianie wybierać będą spośród 132 zakwalifikowanych projektów. W tym roku łączna pula środków w Budżecie Obywatelskim to dokładnie 5 310 198 zł. Równolegle odbywać się będzie głosowanie na tzw. miękkie projekty w ramach „Przyjaznej dzielnicy”. Pula środków w tym wypadku to 550 tys. zł.

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2017 została zatwierdzona przez kolegium prezydenta 12 września. Wśród nich są  62 projekty związane z rekreacją, 44 dotyczące inwestycji, 14 – estetyzacji, a 12 – bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejność projektów na listach w każdej z dzielnic w drodze losowania ustalili członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Ze spisem i podziałem projektów na konkretne dzielnice oraz dokładnym omówieniem każdego z przedsięwzięć można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl.
 

Jak głosować?

 
Szczegóły dotyczące tegorocznych zasad głosowania w Budżecie Obywatelskim podczas konferencji prasowej wyjaśnili Michał Guć, wiceprezydent Gdyni oraz Paweł Brutel, radny miasta. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą strony www.bo.gdynia.pl. Oddawać głosy będzie można z komputera, tabletu czy telefonu – jednym słowem każdego urządzenia połączonego z internetem. Weryfikacja odbywać się będzie poprzez podanie numeru PESEL oraz imienia ojca.
 
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni. Oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców. Mieszkańcy, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków, mogą dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej dzielnicy. W tym celu należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie w Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Parku Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVA – wejście od ul. Stryjskiej).
 
Tradycyjnie głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. A więc tu element polityki prorodzinnej – tłumaczył podczas konferencji prasowej wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za Budżet Obywatelski, Michał Guć. – Nawet rodzice najmniejszych dzieci, jeśli tylko mają one PESEL, mogą w ich imieniu zagłosować. Dodatkowo, w przypadku trochę starszych dzieci, może być to dla nich jedna z pierwszych lekcji wychowania obywatelskiego, kiedy uczyć się będą jak to jest, kiedy można o czymś zdecydować i oddać swój głos.
 
Dla tych osób, które nie mają dostępu do sieci lub nie czują się pewnie z rozwiązaniami informatycznymi, dostępnych będzie około 50. stacjonarnych punktów do głosowania:
 • Laboratorium Innowacji Społecznych – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską)
 • Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
 • siedziby rad dzielnic
 • Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30
 • Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31
 • miejskie kluby seniora
 • filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • MOPS, ul. Grabowo 2
 • Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja
 
Tak zwane „lotne brygady” obecne będą również w gdyńskich centrach handlowych oraz podczas miejskich imprez.

Samo głosowanie podzielone będzie na dwa kroki. Najpierw trzeba będzie zaznaczyć maksymalnie pięć popieranych projektów, a następnie uszeregować je w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego, przyznając łącznie 15 punktów. Głosować można na projekty w jednej, dowolnie wybranej przez nas dzielnicy – niezależnie od tego, czy jest się w niej zameldowanym, czy nie.
 

Premia za frekwencję

 
Tak jak w roku 2016, specjalna nagroda czeka na dzielnicę, w której odnotowana zostanie największa frekwencja wśród głosujących. W podziękowaniu za ich aktywność zrealizowany zostanie jeden, dodatkowy projekt. Będzie to pierwszy z projektów, który w zwycięskiej dzielnicy znajdzie się pod tzw. kreską.
 
Frekwencja w  głosowaniu na gdyński Budżet Obywatelski jest o samego początku wysoka. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej gdynian głosowało. Nie dlatego, żeby się z kimkolwiek ścigać, ale im więcej osób głosuje, tym bardziej wymierne są te opinie mieszkańców, wyrażone poprzez głosowanie – tłumaczy Michał Guć.
 
Frekwencja w dzielnicach podawana będzie każdego dnia głosowanie – od 13 września do 2 października – o godz. 10 na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu Budżetu Obywatelskiego.
 

Przyjazna Dzielnica

 
Równocześnie, na tej samej stronie, będzie można zgłosować na projekty zaproponowane przez poszczególne Rady Dzielnic w projekcie „Przyjazna Dzielnica” – tłumaczy Micha Guć. W każdej dzielnicy do wyboru będą co najmniej 3 przygotowane w partnerstwie lokalnym projekty z zakresu:
 • integracji mieszkańców dzielnicy,
 • organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • działań kulturalnych i sportowych,
 • podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
 • działań na rzecz rodziny.
 
Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie, na cały konkurs „Przyjazna Dzielnica” przeznaczono w budżecie miasta na ten rok 550 tysięcy zł.
 
 
Wyniki głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim zostaną ogłoszone 4 października na specjalnej konferencji prasowej oraz na stronie www.bo.gdynia.pl.

 • Wiceprezydent Gdyni Michał Guć oraz Paweł Brutel, radny miasta, podczas konferencji prasowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu 2017 // fot. Aleksander Trafas
 • Wiceprezydent Gdyni Michał Guć oraz Paweł Brutel, radny miasta, podczas konferencji prasowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu 2017 // fot. Aleksander Trafas
 • Wiceprezydent Gdyni Michał Guć oraz Paweł Brutel, radny miasta, podczas konferencji prasowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu 2017 // fot. Aleksander Trafas