Co nowego

Dzik w wielkim mieście

fot. facebook.com/Nadleśnictwo Gdańsk

fot. facebook.com/Nadleśnictwo Gdańsk

12.09.2019 r.

Dziki to już stali goście na terenach zurbanizowanych. Liczba interwencji podejmowanych przez służby miejskie, w związku z ich obecnością w mieście, stale rośnie. Zwierzęta zwabione możliwością łatwego znalezienia posiłku i wyrzuconymi resztkami jedzenia, wychodzą z lasu i podchodzą w okolice osiedli mieszkaniowych i ludzkich domostw. Co zrobić, kiedy spotkamy dzika na swojej drodze? Jak się zachować i do kogo się zgłosić? Najważniejsze to zachować spokój. A żeby dziki zniechęcić do spacerów przy naszych domach, należy pamiętać, aby ich nie dokarmiać, nie wykładać jedzenia luzem i zamykać wiaty śmietnikowe.
 
Lipiec i sierpień były rekordowe pod względem interwencji podjętych przez Straż Miejską w związku z dzikami grasującymi na terenie zurbanizowanym. W lipcu służby otrzymały 253 zgłoszenia w tej sprawie. W sierpniu było ich tylko trochę mniej, bo 239. Najwięcej interwencji podejmowano w rejonie Karwin, Małego Kacka, Fikakowa i Chylonii, gdzie w pobliżu osiedli mieszkaniowych są też tereny leśne. Obowiązujące przepisy dają możliwość odłowu dzików, jednak zabraniają przesiedlania tych zwierząt.
 
W związku z zagrożeniem ASF (afrykański pomór świń) obowiązuje zakaz przesiedlania  dzików odłowionych na terenach zurbanizowanych w odległe od miasta tereny  leśne. Jednak gdyńskie służby odpowiedzialne za porządek publiczny odnotowują zwiększoną liczbę zgłoszeń związanych z pojawianiem się dzików w rejonie osiedlowych zabudowań. Dlatego prowadzony jest odstrzał redukcyjny dzików. Odstrzał prowadzi wyspecjalizowana firma i robi to wyłącznie na obszarze wyłączonym z polowań, to znaczy na terenach zabudowanych lub bezpośrednio do nich przylegających. Odłowu dokonuje się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo osób trzecich. Jeśli w Państwa okolicy będzie prowadzona akcja odławiania bądź odstrzału, proszę o bezwzględne stosowania się do zaleceń osób zabezpieczających teren – tłumaczy Zdzisław Kobyliński, naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Gdyni. 
 

Gdy zobaczysz dzika…zachowaj spokój

Dlaczego dziki tak chętnie wychodzą z lasu i odwiedzają pobliskie osiedla mieszkaniowe i domy? Przyczyna jest prosta – tu łatwiej im znaleźć pożywienie. Dziki chętnie korzystają z darmowej stołówki i resztek jedzenia wyrzuconych przez mieszkańców. Dlatego podstawowa zasada to nie dokarmiać dzików. Należy też zabezpieczać wiaty śmietnikowe i pojemniki, żeby zwierzęta nie dostały się do pozostawionych tam odpadków. Osoby dokarmiające bezdomne koty czy ptaki również powinny pamiętać, żeby wystawiać pokarm w miejscach niedostępnych dla dzików.
 
Co zrobić, kiedy już spotkamy dzika na swojej drodze. Strażnicy miejscy apelują, żeby przede wszystkim zachować spokój.
 
Najlepiej ominąć zwierzę lub odwrócić się i pójść w drugą stronę. Nie należy też krzyczeć, hałasować czy wykonywać gwałtownych ruchów. Dzik sam z siebie nie zaatakuje człowieka. Jednak spłoszony może zachować się różnie. Gdy jesteśmy z psem trzeba jak najszybciej oddalić się z miejsca, gdyż nasz pupil może sprowokować dzika do ataku. W szczególności, gdy jest to locha z młodymi. I tutaj też należy pamiętać o zasadzie bezpieczeństwa. Nie podnośmy małych dzików na ręce i ich nie głaszczmy – radzi Leonard Wawrzyniak, rzecznik prasowy gdyńskiej Straży Miejskiej.


 
Straż Miejska nie zajmuje się odłowem dzików, ale nie pozostawia mieszkańców bez pomocy. Odpowiadają na każde zgłoszenie. Patrol nie może jednak złapać zwierząt. Strażnicy zabezpieczają jedynie teren, kiedy ktoś czuje się zagrożony i jeśli jest taka możliwość, starają się wyprowadzić dziki z powrotem do lasu.    
 
Reagujemy na wszystkie zgłoszenia dotyczące dzików. Patrol przyjeżdża na miejsce w sytuacji zagrożenia, na przykład, gdy dzik wejdzie na teren szkoły, prywatną posesję lub gdy osoba zgłaszająca boi się zwierzęcia – podkreśla Wawrzyniak.
 
Ekopatrol edukuje także mieszkańców poprzez prowadzenie pogadanek w przedszkolach, szkołach, spotkaniach z mieszkańcami, festynach rodzinnych oraz rozwieszając ulotki na temat dzików.
 
W zależności od obszaru miasta za interwencje związane z dzikami odpowiedzialne są różne jednostki. Kontakt do nich można znaleźć na załączonej mapie: