Co nowego

Gdynia - o jeden ruch przed resztą

Górny rząd, od lewej: prezydent Wojciech Szczurek podczas zdalnego kolegium (fot. Paweł Marszałkowski), ograniczenie liczby miejsc w komunikacji miejskiej (fot. Magdalena Czernek). Dolny rząd, od lewej: zamknięte place zabaw (fot. Marcin Mielewski), wyłączona Strefa Płatnego Parkowania (fot. ZDiZ)

Górny rząd, od lewej: prezydent Wojciech Szczurek podczas zdalnego kolegium (fot. Paweł Marszałkowski), ograniczenie liczby miejsc w komunikacji miejskiej (fot. Magdalena Czernek). Dolny rząd, od lewej: zamknięte place zabaw (fot. Marcin Mielewski), wyłączona Strefa Płatnego Parkowania (fot. ZDiZ)

Gdynia na równi z resztą kraju wdraża ograniczenia ogłoszone przez rząd i premiera. Wszystko po to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak wiele spośród aktualnych zasad i zaleceń to praktyki, które w Gdyni wchodziły w życie w początkowym etapie epidemii, jeszcze przed wprowadzeniem ich w skali kraju. Już w pierwszej połowie miesiąca w mieście zapadły decyzje m.in. o odwołaniu zajęć szkolnych, wydarzeń kulturalnych czy zredukowaniu miejsc dostępnych w transporcie zbiorowym.

Epidemia koronawirusa stawia przed nami wszystkimi wyzwania. Stoją przed nimi obywatele, którym zaleca się pozostanie w domach i pracę zdalną, przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień musieli przemodelować lub zamknąć swoje biznesy, a także władze zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządowym.

- Kilka dni temu taka rzeczywistość jak dziś wydawała się nierealna. A teraz musimy się w niej odnaleźć. To nie jest łatwe. Bardzo chcę, drodzy Gdynianie, żeby było Wam choć trochę lżej i spokojniej. Zapewniam, że wszystkie służby miasta pracują i czuwają nad tym, by Gdynia zapewniła swoim mieszkańcom wszelkie niezbędne usługi – pisał 6 marca w liście do mieszkańców miasta jego prezydent Wojciech Szczurek.

Za tymi słowami poszły konkretne działania, które często wyprzedzały odgórne zalecenia, a które na celu miały przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gdyni bezpieczeństwa, jak największego komfortu i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

URZĄD ZDALNIE I ON-LINE

Jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji – jaką Gdynia niezależnie wprowadziła – była ta o zmianie sposobu pracy Urzędu Miasta. Budynki magistratu w dużym stopniu zamknięto dla interesantów. Większość spraw można załatwić on-line. Ponadto prezydent podzielił kierownictwo urzędu na dwie grupy, izolując od siebie ich miejsca pracy. Podział ten pozwala uniknąć sytuacji, w której hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie musiałyby zostać poddane jednocześnie wszystkie kluczowe osoby w mieście. Odbywające się codziennie zdalne kolegia pozwalają na szybkie reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiologiczną. Z wideo konferencji członkowie Kolegium korzystają również do udziału w wielu innych spotkaniach, jak np. z organizacjami przedsiębiorców, przedstawicielami Gdyńskiej Rady Turystycznej czy innymi urzędami.  

ZWIĘKSZENIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO

W Gdyni szybko zostały także podjęte decyzje co do odwołania zajęć w szkołach, a także wydarzeń w instytucjach kultury. Zawieszono działalność muzeów, teatrów, kin i wielu innych miejsc, które z natury służą jako miejsca spotkań mieszkańców. Gdynia nawoływała do pozostania w domach, zorganizowania sobie pracy zdalnej. Wszystko po to, aby zwiększyć dystans społeczny i nie rozprzestrzeniać wirusa. W akcję włączyli się także uczniowie, którzy przekonywali swoich rówieśników, że czas wolny od szkoły to nie „koronaferie”. Z użytku zostały wyłączone place zabaw i siłownie zewnętrzne, a w ostatnich dniach zamknięto także jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów, jakim jest orłowskie molo. Na ulicach miasta pojawiły się ekrany LED, na których wyświetlane są najważniejsze informacje i zalecenia związane z epidemią koronawirusa.

Choć w województwie pomorskim i Gdyni koronawirus pojawił się stosunkowo późno, miasto było zawczasu przygotowane na jego pojawianie się. Wyznaczony i przygotowany został m.in. obiekt, który będzie mógł posłużyć za miejsce kwarantanny zbiorowej. To miejsce ulokowane z dala od zabudowań i osiedli, właściwie wyposażone i przygotowane do wykorzystania. Działanie to odbyło się na prośbę wojewody pomorskiego, który podczas epidemii odpowiedzialny jest za organizację miejsc grupowej izolacji. Docelowo do tego miejsca będą mogły trafiać osoby, które z różnych powodów nie będą miały możliwości odbyć kwarantanny w domach.
 

DARMOWE PARKINGI I ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Przeniesienie pracy do „biura domowego” i brak zajęć w szkołach sprawiły, że ruch na ulicach zdecydowanie zmalał. Ci, którzy musieli się przemieszczać, zdecydowali się również ograniczyć korzystanie z transportu zbiorowego i skorzystać z prywatnych samochodów. Gdynia i w tym przypadku szybko zareagowała, rezygnując z pobierania opłat za parkowanie, a także dostosowując rozkład jazdy komunikacji miejskiej do obowiązujących potrzeb. W autobusach i trolejbusach szybko wyłączono tzw. „ciepły guzik”, odgrodzono strefę dla kierujących, a także wprowadzono ograniczenia w liczbie pasażerów. Na ulice wypuszczono pojazdy „bisujące”, dzięki którym każdy mógł bezpiecznie uczestniczyć w podróży.

POMOC PRZEDSIĘBIORCOM

Koronawirus w szczególny sposób dotknął także przedsiębiorców. Wielu z nich musiało zmienić sposób funkcjonowania ich firm lub zupełnie zawiesić działalność. Nie pozostało to bez uwagi gdyńskiego samorządu, który w trybie pilnym podjął działania pomocowe.

- Z uwagą śledzimy propozycje władzy centralnej, a także sami zgłaszamy rządowi postulaty, których wdrożenia oczekujemy. Nie czekając jednak na zmianę legislacji ani na pakiet centralny, już dziś przesądziłem o dwóch ulgach. Postanowiłem, że najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym ze wspomnianego rozporządzenia, zostaną zwolnieni z czynszu za ten okres. Ponadto przedsiębiorcom objętym zakazem, również na ich wniosek, odroczymy płatność lokalnych podatków za okres od marca do czerwca - czytamy w decyzji prezydenta Wojciecha Szczurka z dnia 18 marca w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

Trudno przewidzieć niektóre sytuacje, jednak ważne jest, by szybko reagować. Dzięki odbywającym się codziennie zdalnym kolegiom prezydenta Gdynia jest w stanie w trybie pilnym podjąć działania i wprowadzić zmiany, które pomogą mieszkańcom przetrwać ten trudny czas.

  • ikonaOpublikowano: 01.04.2020 09:00
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.04.2020 09:40
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze