Co nowego

Gdynia w debacie „Metropolia i mobilność”

Podczas debaty Gdynię reprezentował Radny Miasta Gdyni dr Marcin Wołek, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki

Podczas debaty Gdynię reprezentował Radny Miasta Gdyni dr Marcin Wołek, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki

03.03.2018 r.

Wspólny, ujednolicony bilet metropolitalny, kwestie związane z budową Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, rozwojem SKM i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czy też poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań, jak system roweru metropolitalnego to tematy poruszane podczas drugiej z cyklu debat Dziennika Bałtyckiego „Chcemy metropolii na Pomorzu”. W spotkaniu, które w piątek 2 marca odbyło się w gdańskim Olivia Business Centre, wzięli udział politycy samorządowi i eksperci. Gdynię reprezentował Radny Miasta dr Marcin Wołek.

Sprawnie funkcjonująca metropolia, to dla mieszkańców w dużej mierze nadzieja na poprawę komunikacji, rozwój transportu zbiorowego, zintegrowany bilet metropolitalny, czy też dobrze działająca informacja pasażerska.

- Jednym z istotniejszych zadań jest integracja biletowa, które spółka InnoBaltica będzie starała się przenieść na teren całego województwa. Śmiem twierdzić, że jest to epokowe osiągnięcie w skali kraju, ponieważ nikt na taką skalę nie podjął się zintegrowania ponad 90 systemów taryfowo-biletowych, a tyle ich występuje na terenie naszego województwa. - mówi dr Marcin Wołek, Radny Miasta Gdyni. I dodaje - Jest jeszcze ważniejszy element jakim jest integracja taryfowa. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że chodzi o to, abyśmy mogli korzystać z różnych środków transportu na podstawie jednego, znacznie tańszego biletu. Na to zadanie potrzebujemy środków finansowych.

Dyskusja dotyczyła również organizacji Szybkiej Kolei Miejskiej i elektryfikacji trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ważnym dla panelistów elementem było poruszenie kwestii wprowadzenia roweru metropolitalnego, który stanowiłby uzupełnienie transportu publicznego. Wymieniono programy "Rowerowy Maj" oraz "Do pracy jadę rowerem" zachęcające mieszkańców w różnym wieku do wyboru tego środka transportu. Poruszono temat dostępnej w Trójmieście usługi Carsharingu. Liderem tego projektu jest Gdynia. Część osób, podczas dyskusji zauważyło jednak, że nie rozwiązuje on wielu opisywanych problemów.

- Carsharing jest wspaniałym uzupełnieniem i dodatkową ofertą służącą mieszkańcom naszych miast. Nie rozwiąże, co prawda, największych problemów i nie odmieni naszych przyzwyczajeń komunikacyjnych, ale nigdy nie miał tego na celu. - mówił dr Marcin Wołek. - Dużym przełomem mentalnym będzie wprowadzenie roweru metropolitalnego. To pokaże, że jesteśmy w stanie w metropolii współpracować.

Podczas debaty podkreślono, że ważne dla mobilności całej aglomeracji jest połączenie z portami morskimi, w tym budowa tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni. - Z perspektywy Gdyni nie ma ważniejszej inwestycji drogowej. To ona zapewni połączenie gdyńskiego portu morskiego z siecią dróg krajowych. Jako samorząd deklarujemy już od dłuższego czasu pełną współpracę. Jesteśmy solidnym i konkretnym partnerem – podkreśla dr Marcin Wołek.    

Zauważono także, że utworzenie Metropolii Trójmiejskiej pomogłoby w rozwiązaniu większości zgłaszanych problemów.

Przypomnijmy, że pierwsza debata w siedzibie Olivia Business Centre odbyła się 22 stycznia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i samorządowcy - wśród nich m.in. prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez jego uczestników ważnego dokumentu - deklaracji na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Uczestnicy piątkowej debaty również podpisali się pod deklaracją. Kolejna debata metropolitalna jest planowana na 19 kwietnia.

 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki
 • Debata „Metropolia i mobilność”, fot. Piotr Hukało / Dziennik Bałtycki