Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Co nowego

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus

Kadr ze spotu

Kadr ze spotu "Gdynia. Miasto bez barier. Miasto wspólnych szans"

Gdynia ponownie znalazła się w gronie liderów dostępności. Prezydent Wojciech Szczurek został zaproszony w roli eksperta do programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025. W poniedziałek, w Warszawie zostanie podpisany Pakt na rzecz dostępności.
 


Program Dostępność Plus ma na celu lepsze dostosowanie polskich miast i wsi do potrzeb wszystkich mieszkańców. Każdy ma mieć swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Chodzi o dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Pakt na rzecz dostępności podpisze Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, szkół i uczelni oraz przedsiębiorców. W imieniu samorządów podpis złoży prezydent Wojciech Szczurek.
 
- Każdy Gdynianin, tak jak i każdy Polak i każdy człowiek ma prawo do swobodnego poruszania się, dostępu do szkół i uczelni, ośrodków zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, dostępu do informacji, korzystania z transportu publicznego i dostosowanego do swoich potrzeb miejsca pracy – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Do tego, aby osiągnąć taki cel, potrzebna jest współpraca wszystkich. Podpiszemy w poniedziałek porozumienie, które ma na celu wspólne działanie na rzecz poprawy dostępności. Jego sygnatariuszami są przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. W tym projekcie chodzi o dostępność dla wszystkich, nie tylko niepełnosprawnych, ale również osób starszych, z dziećmi, kobiet w ciąży, czy też osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem – wymienia.
 
W poniedziałek w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się całodniowa konferencja inaugurująca program Dostępność Plus, podczas której prezydent Wojciech Szczurek wystąpi w charakterze eksperta. Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Wojciech Szczurek jest jedynym w Polsce prezydentem miasta odznaczonym medalem „Przyjaciel Integracji”. Samorząd gdyński od 1999 roku konsekwentnie realizuje politykę społeczną uwzględniającą potrzeby wszystkich mieszkańców. Gdynia jest pionierem wielu działań, które od lat z powodzeniem podejmowane są w naszym mieście, a także jako przykład dobrych praktyk wdrażane w Polsce i za granicą.
 
- Planowanie, projektowanie i realizacja rozwiązań w skali całego miasta odbywa się przy uwzględnianiu potrzeb każdego mieszkańca. Polityka dostępności jest w naszym mieście konsekwentnie wdrażana już od dwudziestu lat. To wyróżnia Gdynię na tle innych dużych ośrodków – podkreśla Wojciech Szczurek.
 
Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wdrożono „Standardy Dostępności”. Od 1999 roku mamy pełnomocnika prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami. Od 2014 roku działa w Gdyni ekspert ds. dostępności. Pod tym względem również jesteśmy w Polsce pionierami. W Gdyni istnieją już place zabaw dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, jest dostosowana plaża, marina, obiekty sportowe i kulturalne. Cały gdyński tabor komunikacji miejskiej został wymieniony na autobusy i trolejbusy niskopodłogowe. Dla osób, które nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej, uruchomiono usługę transportu „Od drzwi do drzwi”, czyli usługę specjalistycznego przewozu. Wszystkie inwestycje i prace remontowe realizowane są przy uwzględnieniu potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Gdynia wydaje szereg poradników dotyczących dostępności. Odbywa się też wiele konferencji i szkoleń dotyczących sposobów dostosowania przestrzeni publicznej dla wszystkich. Gdynia organizuje szereg kampanii społecznych poruszające często pomijane w innych miastach problemy. Teraz przystępuje do kolejnego programu mającego na celu jeszcze lepszą współpracę wielu środowisk. Dzięki niemu Gdynia może pozyskać dodatkowe fundusze na dalszą poprawę dostępności naszego miasta.
 
Program kładzie szczególny nacisk na dostosowanie przestrzeni na potrzeby:
- osób na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej możliwości poruszania się;
- osób starszych;
- osób niewidomych i słabowidzących;
- osób głuchych i słabosłyszących;
- osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
- kobiet w ciąży;
- osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
- osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
- osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

Na realizacje celów zapisanych w programie Dostępność Plus w skali kraju ma zostać przeznaczone 23,2 miliarda złotych. Środki w większości mają pochodzić z dofinansowań unijnych i funduszy norweskich.

  • ikonaOpublikowano: 21.04.2018 14:03
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (lechoslaw.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2018 14:03
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze