Co nowego

Gdynia z projektem na „Horyzoncie”

W Gdyni będzie realizowany projekt pt. REACHOUT w ramach programu Horyzont 2020 z finansowaniem unijnym//fot. materiały promocyjne Laboratorium Innowacji Społecznych

W Gdyni będzie realizowany projekt pt. REACHOUT w ramach programu Horyzont 2020 z finansowaniem unijnym//fot. materiały promocyjne Laboratorium Innowacji Społecznych

09.07.2021 r.

W Gdyni będzie realizowany projekt pt. REACHOUT, który otrzymał unijne dofinansowanie. Wszystko w ramach programu „Horyzont 2020”. Środki zostaną przeznaczone na badania i innowacje dotyczące adaptacji do zmian klimatu.


– Cieszymy się z kolejnego sukcesu naszego miasta. Udział w projekcie to możliwość jeszcze większego zaangażowania się w sprawy związane z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu. Gdyńskie rozwiązania dostrzeżono na arenie międzynarodowej. Zarówno konsorcjum, w którym się znaleźliśmy, jak i decydenci przyznający dotację uznali, że warto z nami współpracować – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Udział w projekcie REACHOUT (RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS) skoncentruje się wokół badań i innowacji w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga będzie skierowana na kwestie dot. rezyliencji, czyli odporności na zmiany klimatyczne. Konsorcjum złożone przede wszystkim z uczelni wyższych, organizacji i instytucji zajmie się m.in. analizą skutków fal upałów czy różnego rodzaju powodzi. Celem badań ma być wypracowanie i dostosowanie usług dla siedmiu europejskich ośrodków miejskich, które mierzą się z konsekwencjami tych zmian, m.in. Mediolanu, Aten, Gdyni czy Cork. Dzięki unijnym środkom będzie można również przygotować warsztaty i narzędzia do działania w tym obszarze dla wszystkich wyznaczonych w projekcie aglomeracji. Sam projekt jest inicjatywą podmiotów opracowujących usługi klimatyczne (organizacji pozarządowych, instytucji naukowych) oraz sieci miast. Warto dodać, że usługi klimatyczne będą dostosowane do potrzeb, wizualizowane i prezentowane na atrakcyjnych mapach klimatycznych. Projekt zakłada także zaangażowanie i zainteresowanie tą problematyką obywateli oraz sektora prywatnego.

– Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna stanowi doskonałą szansę dla naszego miasta – co pokazuje funkcjonowanie UrbanLabu. Kryzys klimatyczny przez swoje skomplikowanie wymaga takiego podejścia – mówi Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia. Wiedza naukowa bywa często niedoceniana lub trudna do zastosowania w praktyce samorządowej. Programy takie jak „Horyzont 2020” pozwalają na międzysektorową współpracę ze wspólnie określonym celem. Praca z naukowcami z różnych części świata pozwoli nam spojrzeć na Gdynię w szerzej perspektywie, nie zapominając o lokalnych wyzwaniach.

Dzięki projektowi REACHOUT Gdynia zyska nowe doświadczenia oraz propozycje konkretnych działań. Miasto otrzyma bezpośrednie wsparcie najlepszych ekspertów w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu. Może także liczyć na pomoc w celu zaangażowania obywateli i sektora prywatnego oraz ich aktywizacji. Udostępnione zostaną adaptowalne portale internetowe do dzielenia się wynikami badań. Gdynia uzyska również dostęp do otwartej wiedzy, narzędzi i danych o najwyższej jakości i znaczeniu. Badania i usługi będą realizowane przede wszystkim przez przedstawicieli i przedstawicielki świata nauki, którzy pochylą się m.in. nad Gdynią. Wszystko po to, aby wypracować nowe rozwiązania w zakresie pomiaru rezyliencji.

Gdyńską odsłonę projektu będzie koordynował UrbanLab prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

– Problematyka ekologii i adaptacji do zmian klimatu jest nam bardzo bliska, dlatego cieszymy się, że zostaliśmy partnerem tego projektu. Doświadczenia z jego realizacji będziemy przenosić na przedsięwzięcia włączające mieszkańców w działania proklimatyczne, a także te podejmowane m.in. na obszarach rewitalizacji – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. To pozwoli nam przekazać swoje dotychczasowe doświadczenia, związane z tym obszarem, a także, we współpracy z innymi zaangażowanymi w ten projekt podmiotami, wypracować nowe, skuteczne rozwiązania pomagające w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

Warto podkreślić, że gdyńska odsłona projektu będzie realizowana przy wsparciu Fundacji Sendzimira. Cały projekt został dofinansowany kwotą blisko 5 mln euro ze środków UE. Z tej puli do Gdyni trafi ponad 50 tys. euro.