Co nowego

Inauguracja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Opis alternatywny

19.11.2015 r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na Inauguracji systemu Tristar, fot. Małgorzata Omachel-KwidzińskaOszczędność czasu w codziennych dojazdach to najważniejsza zaleta systemu TRISTAR - największego w tej części Europy systemu inteligentnego zarządzania ruchem. Jego działanie oznacza poprawę płynności, bezpieczeństwa i komfortu na trójmiejskich drogach a dla pasażerów komunikacji miejskiej lepszą jakość podróżowania. TRISTAR to jedna z wizytówek prężnego rozwoju Trójmiasta i współpracy samorządów.

Spotkanie wieńczące realizację partnerskiego projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, odbyło się 19 listopada 2015 r. w PPNT Gdynia.

System połączył 165 trójmiejskich skrzyżowań (Gdańsk: 78, Sopot: 14, Gdynia: 73) w sprawnie funkcjonujący organizm. Sercem całego systemu jest sieć komputerów - połączonych z centrami w Gdańsku i Gdyni - która zarządza przede wszystkim sygnalizacją świetlną i reguluje ruch pojazdów komunikacji miejskiej w obrębie najistotniejszych z punktu widzenia natężenia ruchu ulic w Trójmieście.

Urządzenia zostały zamontowane na 152 skrzyżowaniach, a 13 skrzyżowań zostało wyposażonych w niezbędne urządzenia w ramach innych inwestycji. Uruchamiając TRISTAR tylko włączono je do systemu.


Struktura funkcjonowania systemu TRISTAR
TRISTAR w liczbach:

- na potrzeby inwestycji zużyto 500 km kabli;
- nowo położona sieć kanalizacji teletechnicznej ma długość prawie 137 km;
- światłowody mają długość 147,8 km;
- zamontowano 2226 sygnalizatorów ulicznych, świetlnych i dźwiękowych;
- 745 pojazdów transportu zbiorowego wyposażono w komputery pokładowe z GPS i radiowe nadajniki priorytetów;
- 79 kamer nadzoru wizyjnego;
- 13 stacji meteorologicznych;
- 15 tablic informacji parkingowej i 32 znaki informacji parkingowej;
- 23 rejestratory przekroczenia prędkości;
- 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle;
- 22 terminale informacji pasażerskiej;
- 18 tablic i 8 znaków zmiennej treści;
- 73 tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej;
- 679 masztów;
- 242 konstrukcje wysięgnikowe.

W ramach systemu TRISTAR został uruchomiony również system informacji medialnej, który prezentuje podróżnym za pośrednictwem portalu internetowego informacje o sytuacji drogowej w obszarze objętym systemem (www.tristar.gdynia.pl; www.tristar.gdansk.pl; www.tristar.sopot.pl).

Osoby podróżujące transportem publicznym znajdą na portalu m.in. planer podróży, bazujący na czasach rozkładowych oraz informacjach o aktualnych opóźnieniach pojazdów względem rozkładu. Użytkownicy korzystający z portalu mogą także skorzystać z informacji o aktualnych utrudnieniach w ruchu, warunkach pogodowych, komunikatach na tablicach i znakach zmiennej treści, informacji o wolnej liczbie miejsc na parkingach objętych systemem. Ponadto możliwe jest zapoznanie się z podglądem na obecną sytuację na drodze za pośrednictwem zainstalowanych kamer nadzoru wizyjnego.

W przypadku gdy koniecznym jest skorzystanie z objazdów, TRISTAR wysyła jasne, konkretne sugestie

System podpowie jaką trasą – przez miasto, czy obwodnicą – najszybciej dotrzemy do celu
Zainstalowane w strategicznych miejscach sieci drogowej tablice zmiennej treści na bieżąco przekazują informacje o natężeniu ruchu, aktualnym czasie przejazdu wybranymi trasami oraz o ewentualnych nagłych utrudnieniach na drogach. Stosując się do komunikatów pojawiających się na tablicach, kierowcy mogą przemieszczać się płynniej, przyczyniając się do poprawy ruchu w całym mieście i ograniczenia korków.

fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Projekt, w 85 procentach dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko